ICON
ICON0
  • Din varukorg är tom!

Vetenskapen bakom Manuka Honung

Uppdaterad , publicerad .

Manuka honung är en komplex dunderhonung från Nya Zeeland vars användning och nytta vida överstiger enkel bordshonung. Manuka honung kommer från bin som pollinerar Leptospermum scoparium, allmänt känd som Manukabusken, vilken sägs ha medicinska naturegenskaper.

 

Manukabuskens medicinska egenskaper överförs till manuka honungen, vilket resulterar i en potent medicinsk honung med antibakteriella, antivirala, antiinflammatoriska och antioxidanta effekter. Det pågår idag intensiv vetenskaplig forskning kring manuka honung som bekräftar dessa anmärkningsvärda naturegenskaper, men det råder fortfarande brist på djupare förståelse för hur aktiv manuka honung bekämpar bakterier och främjar läkning. Historiskt sett har de allra flesta forskningsstudier om manuka honung varit beskrivande och empiriska, men nyligen genomförda studier försöker ta reda på hur aktiv manuka honung verkar rent mekanistiskt, dvs. på cellulär och molekylär nivå. Denna brist på vetenskaplig förståelse begränsar idag den allmänmedicinska acceptansen för manuka honung, där den fortfarande betraktas som "alternativ" eller "kompletterande".


Köp Manuka Honung


 

Metylglyoxal (MGO) har visats vara den naturligt förekommande aktiva ingrediensen som gör manuka honung så speciell. MGO bildas i honung av bin som pollinerar Leptospermum scoparium, allmänt känd som manukabusken. Idag klassificerar man verkningsgraden av manuka honung enligt två olika graderingar, MGO alternativt UMF (Unique Manuka Factor) där högre värde indikerar högre verkningsgrad. 

Med denna artikel redogör vi för vetenskapen bakom manuka honung med referenser till kända och i många fall vetenskapligt bevisade hälsofördelar med manuka honung - Sårläkning, Främja oral hälsa, Lindra hosta och halsont, Förebygga magsår, Förbättra matsmältning, Behandla cystisk fibros, Behandla akne samt Behandla svamp / candida. Sist i artikeln inkluderar vi även en automatisk sökning av de senaste vetenskapliga artiklarna som relaterar till manuka honung från PubMed, en publik och sökbar databas från US National Library of Medicine.

 

 

Sårläkning

Sedan antiken har honung använts för att behandla sår och brännskador1. 2007 godkändes manuka-honung av det amerikanska FDA som ett alternativ för sårbehandling2.

Flera studier har visat att manuka honung kan förbättra sårläkning, förstärka regenerering av vävnad och till och med minska smärta hos patienter som lider av brännskador3, 4. En tvåveckorsstudie undersökte effekterna av att applicera förband med manuka honung på 40 personer med sår som inte läkte. Resultaten visade att 88% av såren minskade i storlek. Dessutom hjälpte honungen att skapa en sur sårmiljö, som gynnar sårläkning5.

Manuka honung kan också hjälpa till att läka diabetessår. Studier har funnit att manuka honungsårförband, när de användes i kombination med konventionell sårbehandling, läkte diabetessår mer effektivt än enbart konventionell behandling6, 7.

En annan studie observerade effektiviteten av manukahonung i läkning av ögonlockssår efter operation. De fann att alla ögonlockssår botade bra, oavsett om snittet behandlades med manukahonung eller vaselin. Patienter rapporterade emellertid att ärrbildning som behandlats med manukahonung var mindre styv och betydligt mindre smärtsam jämfört med ärr som behandlats med vaselin8.

Vidare är manuka-honung effektiv vid behandling av sårinfektioner orsakade av antibiotikaresistenta stammar, såsom Staphylococcus aureus (MRSA)9, 10. Därför kan regelbunden lokal applicering av manukahonung på sår och infektioner hjälpa till att förhindra MRSA11. Forskare har tagit fram en “lager-på-lager” mjuk vävnad där negativt laddad manuka honung blandas med positivt laddad materia som på så sätt skapar en naturell “antibiotika” för effektivt in-vitro skydd mot infektioner24.

 

Främja oral hälsa

Studier har visat att manuka honung attackerar skadliga orala bakterier i samband med plackbildning, tandköttsinflammation och tandröta. Specifikt har forskning visat att manuka honung med en hög antibakteriell aktivitet är effektiv för att hämma tillväxten av skadliga orala bakterier som P. gingivalis och A. actinomycetemcomitans12, 13.

En studie undersökte effekterna på plack och tandköttsinflammation av att tugga eller suga på en honung-karamell baserad på manuka honung. Deltagarna gavs instruktioner att antingen tugga eller suga honung-karamellen i 10 minuter alternativt tugga ett sockerfritt tuggummi efter sina tre dagliga måltider. Gruppen med honung-karamellen visade en signifikant minskning av plack och tandköttsblödning, jämfört med de som fick det sockerfria tuggummit14.

Idén att konsumera honung för god munhälsa kan verka motsatt, eftersom du antagligen har fått höra att att konsumera för många godis kan leda till håligheter. Till skillnad från godis och raffinerat socker gör manuka honungs kraftiga antibakteriella effekter det dock osannolikt att det bidrar till håligheter eller tandröta.

 

Lindra hosta och halsont

Manuka honung kan lindra halsont genom dess antivirala och antibakteriella egenskaper som minskar inflammation, attackerar bakterier, och täcker det inre fodret i halsen för en lugnande effekt. Forskare har visat att en dos av honung innan sömn kan lindra besvär av nattlig hosta och folkhälsomyndigheten i Storbritannien rekommenderar nu honung framför antibiotika för att dämpa besvär av hosta.15, 22 

Studier som utvärderat antivirala aktiviteten för honung har visat att manukahonung har en potent aktiv egenskap för att motverka influensavirus, vilket indikerade potentiell medicinskt värde.26, 27.

En studie på patienter som konsumerade manuka honung under kemoterapibehandling för huvud- och nackcancer visade på signifikant minskning av Streptococcus mutans, en typ av bakterier som är ansvariga för ont i halsen16. En tidigare patient rapporterar hur regelbundet intag av manukahonung under strålningsbehandling mot cancer kan motverka obehagliga sår i mun och hals28.


Köp Manuka Honung


 

Förebygga magsår

Forskning tyder på att manuka honung kan hjälpa till att behandla magsår orsakade av H. pylori, en vanlig typ av bakterier som är ansvarig för majoriteten av magsår. Till exempel undersökte en provrörsstudie dess effekter på biopsier av magsår orsakade av H. pylori där resultaten var positiva och antydde att manuka honung är ett användbart antibakteriellt motmedel17.

Magsår kan också orsakas av överdriven alkoholkonsumtion. En studie på råttor har visat att manuka honung hjälper till att förhindra alkoholinducerade magsår18.

 

Förbättra matsmältning

Forskare har upptäckt att regelbunden konsumtion av manuka honung kan bidra till att minska symtom från matsmältningsstörning som t.ex. förstoppning, diarré, magsmärta och oregelbundna tarmrörelser. Manuka honung har visat sig förbättra antioxidantstatusen och minska inflammation hos råttor med både inflammatorisk tarmsyndrom (IBS) och ulcerös kolit, en typ av inflammatorisk tarmsjukdom19.

Manuka honung har också visats attackera stammar av Clostridium difficile, ofta kallad C. diff, en typ av bakteriell infektion som orsakar svår diarré och inflammation i tarmen. C. diff behandlas vanligtvis med antibiotika. I en ny studie har effektiviteten av manuka honung på C. diff-stammar observerats, med positiva resultat20.

 

Behandla cystisk fibros

Cystisk fibros är en ärftlig störning som skadar lungorna och kan påverka matsmältningssystemet och andra organ. Manuka honung har visat sig bekämpa bakterier som orsakar övre luftvägsinfektioner, vanliga hos personer med cystisk fibros. Pseudomonas aeruginosa och Burkholderia spp. är två vanliga bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner i övre luftvägarna. Flera studier har observerat effektiviteten av manukahonung mot dessa bakterier hos personer med cystisk fibros och resultaten indikerar hämmande tillväxt i samband med antibiotikabehandling21, 25.

 

Behandla akne

Den antimikrobiella aktiviteten hos manuka honung, när den används i kombination med en låg-pH-produkt, marknadsförs ofta för att bekämpa akne. Manuka honungens antinflammatoriska egenskaper kan hjälpa till att hålla huden fri från bakterier, vilket kan minska inflammation och påskynda läkningen av akne. Ytterligare forskning behövs för att förklara manuka honung som ett användbart hemmedicin mot akne!

 

Behandla svamp / candida

Forskning visar att manuka honung är ett effektivt komplement till allmän medicinering mot svampinfektion, mer specifikt mot Candida tropicalis23.

 

Referenser

1. Therapeutic Manuka Honey: No Longer So Alternative, 2016
2. FDA Clearance: Wound dressing with Manuka Honey, 2007
3. Health Benefits of Manuka Honey as an Essential Constituent for Tissue Regeneration, 2017
4. Evidence for Clinical Use of Honey in Wound Healing as an Anti-bacterial, Anti-inflammatory Anti-oxidant and Anti-viral Agent: A Review, 2013
5. Clinical and bacteriological outcome of wounds treated with honey. An analysis of a series of 40 cases, 1993
6. Honey: a potential therapeutic agent for managing diabetic wounds., 2014
7. Manuka honey-impregnated dressings in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers., 2014
8. Effect of Manuka Honey on Eyelid Wound Healing: A Randomized Controlled Trial., 2017
9. Proteomic and genomic analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) exposed to manuka honey in vitro demonstrated down-regulation of virulence markers, 2014
10. In-vitro susceptibility of methicillin-resistant Stayphylococcus aureus to honey., 2017
11. Manuka honey inhibits cell division in methicillin-resistant Staphylococcus aureus., 2011
12. Antibacterial potential of Manuka honey against three oral bacteria in vitro., 2014
13. Honey - a potential agent against Porphyromonas gingivalis: an in vitro study., 2014
14. The effects of manuka honey on plaque and gingivitis: a pilot study., 2004
15. A comparison of the effect of honey, dextromethorphan, and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents., 2010
16. Streptococcus mutans in saliva of normal subjects and neck and head irradiated cancer subjects after consumption of honey., 2000
17. Susceptibility of Helicobacter pylori to the antibacterial activity of manuka honey., 1994
18. Antioxidant, Anti-inflammatory, and Antiulcer Potential of Manuka Honey against Gastric Ulcer in Rats, 2016
19. Effect of different doses of Manuka honey in experimentally induced inflammatory bowel disease in rats., 2008
20. Antibacterial effect of Manuka honey on Clostridium difficile., 2013
21. A demonstration of the susceptibility of clinical isolates obtained from cystic fibrosis patients to manuka honey, 2015
22. Honey, not antibiotics, recommended for coughs, 2018
23. Honey as a Strategy to Fight Candida tropicalis in Mixed-Biofilms with Pseudomonas aeruginosa, 2020 (original)
24. How a Manuka Honey ‘sandwich’ could be the key to fighting infections, 2019
25. Anti-pseudomonad Activity of Manuka Honey and Antibiotics in a Specialized ex vivo Model Simulating Cystic Fibrosis Lung Infection, 2019
26. Anti-influenza Viral Effects of Honey In Vitro: Potent High Activity of Manuka Honey, 2014
27. In vitro evaluation of the antiviral activity of methylglyoxal against influenza B virus infection, 2016
28. Aloe Vera & Manuka Honey for Radiotherapy, 2017

 


Köp Manuka Honung


Automatisk sökning på vetenskapliga artiklar relaterade till manuka honung från PubMed, US National Library of Medicine, National Institutes of Health. PubMed manukahonung / manuka referenser


2023-01-11: Användningen av näringstillskott under utbrottet av covid-19 i Saudiarabien: en tvärsnittsstudie. (original: The use of the nutritional supplements during the covid-19 outbreak in Saudi Arabia: a cross-sectional study)

BAKGRUND: COVID-19 orsakar måttlig till svår sjukdom och sprider sig globalt. Under en pandemi är vitaminer och mineraler viktiga för hälsan. Därför måste man känna till prevalensen och epidemiologin för användningen av kosttillskott i Saudiarabien under COVID-19-pandemin.


2022-12-28: Mätning av cellfluorescens med intern reflektion i kombination med flervägsanalys för att upptäcka fluorescenssignaturer i outspädd honung och en sammanslagning av fluorescens och NIR för att öka förutsägbarheten. (original: Internal reflectance cell fluorescence measurement combined with multi-way analysis to detect fluorescence signatures of undiluted honeys and a fusion of fluorescence and NIR to enhance predictability)

Honung är en komplex matris som innehåller olika polyfenolföreningar. Vissa fenoler uppvisar fluorescenssignaturer som kan användas för att utvärdera honungskvalitet och äkthet och för att fastställa botaniskt ursprung. Manuka Honung innehåller två unika fluorescensmarkörer: Leptosperin (MM1) och Lepteridine^(TM) (MM2) som härrör från nektar från Leptospermum scoparium. Fluorescensmätning av övermättade lösningar, t.ex. outspädd honung, kan försvåras av komplexa inre filter...


2022-12-24: Tillverkning av antibakteriella och biokompatibla 3D-printade Manuka-Gelatin-baserade plåster för sårläkning (original: Fabrication of antibacterial and biocompatible 3D printed Manuka-Gelatin based patch for wound healing applications)

Utveckling av multifunktionella 3D-plåster med lämpliga antibakteriella och biokompatibla egenskaper behövs för att hantera sårvårdsregenerering. Genom att kombinera gelatinbaserad hydrogel med en välkänd naturlig antibakteriell honung (Manuka Honung, MH) i en 3D-plåster kan man förbättra tryckbarheten och samtidigt ge gynnsamma biologiska effekter som kan vara användbara vid regenerativ sårbehandling. I den här studien utvecklades en antibakteriell Manuka-Gelatin 3D-plåster genom en extruderingsbaserad...


2022-12-22: Antiinflammatoriska och antibakteriella effekter och verkningsmekanism hos grekisk arbutus-, kastanj- och granhonung i musmodeller av inflammation och sepsis (original: Anti-Inflammatory and Antibacterial Effects and Mode of Action of Greek Arbutus, Chestnut, and Fir Honey in Mouse Models of Inflammation and Sepsis)

Bakgrund: Honung har visat sig ha antiinflammatoriska och bakteriedödande egenskaper som kan vara användbara för att förebygga och behandla infektioner samt akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Honungens antimikrobiella effekt kan tillskrivas dess fysikalisk-kemiska egenskaper i kombination med förekomsten av vissa föreningar, t.ex. väteperoxid och polyfenoler. Honungens bakteriostatiska eller bakteriedödande förmåga varierar beroende på dess sammansättning och bakteriearten....


2022-12-10: Antibakteriella egenskaper hos nanokompositfibrer av honung (original: Antibacterial Properties of Honey Nanocomposite Fibrous Meshes)

Naturliga ämnen utvecklas alltmer för att användas i hälsorelaterade tillämpningar. Honung har väckt stort intresse, inte bara på grund av dess fysiska och kemiska egenskaper utan också för dess antibakteriella aktivitet. För första gången undersöktes suspensioner av Schwarzwaldhonung och manuka honung UMF 20+ med hjälp av flödescytometri för deras antibakteriella egenskaper mot Escherichia coli och Staphylococcus epidermidis. Honungens hämmande effekt på bakterietillväxten var...


2022-12-10: En omfattande HPTLC-baserad analys av temperaturens inverkan på de kemiska egenskaperna och den antioxidativa aktiviteten hos honung (original: A Comprehensive HPTLC-Based Analysis of the Impacts of Temperature on the Chemical Properties and Antioxidant Activity of Honey)

Honung genomgår vanligen en rad bearbetningssteg efter skörd, t.ex. filtrering och/eller strålbehandling och upphettning till olika temperaturer, vilket kan påverka de fysikalisk-kemiska egenskaperna och bioaktivitetsnivåerna. Det finns därför ett behov av robusta bedömningar av kvalitetskontrollen efter bearbetning och lagring av honung för att se till att exponeringen för högre temperaturer, till exempel, inte äventyrar honungens kemiska sammansättning och/eller antioxidativa aktivitet. Denna artikel...


2022-11-30: Manuka Honung i kombination med azitromycin visar potential för förbättrad aktivitet mot Mycobacterium abscessus (original: Manuka honey in combination with azithromycin shows potential for improved activity against Mycobacterium abscessus)

Mycobacterium abscessus är en allt vanligare opportunistisk patogen som orsakar både lunginfektioner och infektioner i hud och mjukvävnad. Den utgör ett allt större problem för personer med nedsatt immunförsvar, t.ex. personer med cystisk fibros, eftersom den är mycket läkemedelsresistent och har förmågan att kringgå värdets immunsystem. De nuvarande behandlingarna av M. abscessus-infektioner i lungorna är i stort sett ineffektiva och behandlingsresultaten är i allmänhet dåliga, så vi behöver snarast nya behandlingar för att bekämpa dessa...


2022-11-25: Infraröd termografi för tidig identifiering och behandling av axelsår för att förbättra suggans och smågrisarnas välbefinnande (original: Infrared Thermography for Early Identification and Treatment of Shoulder Sores to Improve Sow and Piglet Welfare)

Sår i skuldrorna hos suggor orsakar smärta och kan leda till tidig avvänjning och därmed lidande för smågrisar och för tidig avlivning. Tidig upptäckt och ingripande är nyckeln till att undvika dessa betydande produktions- och välfärdsförluster. I detta experiment testade vi infraröd termografi (IRT) för att identifiera axelsår före sårutbrottet och effektiviteten av fyra sårläkningsbehandlingar: mānukahonung (n = 11), Derisal^(®) (n = 11), Kloromid^(®) (n = 13) och Repiderma^(®) (n = 16), som alla inte innehåller några...


2022-11-20: Utvärdering av manuka honung på mikrosporidiernas patogen Vairimorpha (Nosema) adaliae och dess värd, den tvåfläckiga nyckelpigan Adalia bipunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). (original: Evaluation of manuka honey on the microsporidian pathogen Vairimorpha (Nosema) adaliae and its host, the two-spotted lady beetle, Adalia bipunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae))

Honung är känd för sina antibakteriella och svampdödande egenskaper. Manuka Honung undersöktes för att se om den kunde hantera mikrosporidium Vairimorpha (Nosema) adaliae som infekterar larver av Adalia bipunctata. Utvecklingstiden för oinfekterade larver som matats med bladlöss och vatten var 13,0 ± 0,2 dagar, vilket inte skilde sig nämnvärt från larver som matats med bladlöss och manuka honung. Utvecklingstiden för V. adaliae-infekterade larver som fått bladlöss och vatten var 16,3 ± 0,5 dagar, jämfört med 15,0 ± 0,2, 15,2 ± 0,3 och 15,6 ± 0,2 dagar...


2022-11-20: Karakterisering av immunmodulerande reaktioner som induceras av manuka honung (original: Characterization of immunomodulatory responses induced by manuka honey)

Manuka Honung (MH) är känd för sina sårläkande, antimikrobiella, antioxiderande och antitumöregenskaper. Det finns dock motstridiga bevis för MH:s roll i inflammatoriska reaktioner, där vissa studier framhåller dess proinflammatoriska förmåga och andra visar att den har en övervägande antiinflammatorisk aktivitet. Syftet med den aktuella studien är att karakterisera den immunmodulerande förmågan hos MH med hjälp av både in vitro- och in vivo-metoder, med fokus på de underliggande mekanismerna....


2022-11-10: Effekten av utvalda biprodukter på vidhäftning och biofilm hos Clostridioides difficile-stammar som tillhör olika ribotityper (original: The Effect of Selected Bee Products on Adhesion and Biofilm of Clostridioides difficile Strains Belonging to Different Ribotypes)

Det pågår ett ständigt sökande efter alternativa behandlingar för Clostridioides difficile-infektioner. Syftet med studien var att undersöka den antibakteriella och antibiotiska aktiviteten hos biprodukter mot C. difficile-stammar med olika polymeraskedjereaktionsribotyper (RTs). Den minsta hämmande koncentrationen (MIC) av Manuka Honung 550+, gullrishonung, tallhonung och bibröd bestämdes med hjälp av buljongutspädningsmetoden. C. difficile adhesion till HT-29, HT-29 MTX och CCD 841 CoN-celler...


2022-11-10: Förändrat nasalt mikrobiom vid atrofisk rinit: En ny teori om etiopatogenes och terapi (original: Altered Nasal Microbiome in Atrophic Rhinitis: A Novel Theory of Etiopathogenesis and Therapy)

SLUTSATS: Vårt sätt att behandla AtR-patienter med manuka honung visade på effektiva kliniska resultat som (1) minskad fetischlukt, (2) förtjockning av slemhinnan, (3) minskad inflammation med läkta slemhinnesår, (4) ökad koncentration av slemhinnans körtlar, (5) förändrat nasalt mikrobiom och (6) ökat uttryck av SCFA-receptorer. Dessa förändringar är en följd av omställningen av det nasala mikrobiomet på grund av honungsbehandling.


2022-10-17: Antibakteriell effekt av manuka honung, ocimum sanctum, curcuma longa och 0,2 % klorhexidin i munvatten på nivån av streptococcus mutans och lactobacillus acidophilus - en randomiserad kontrollerad studie. (original: Antibacterial efficacy of manuka honey, ocimum sanctum, curcuma longa and 0.2% chlorhexidine mouthwash on the level of streptococcus mutans and lactobacillus acidophilus - A randomized controlled trial)

SLUTSATS: : Vattenextrakt av eteriska oljor var lika effektiva antibakteriella munsköljmedel som klorhexidin och jodmunsköljmedel.


2022-10-13: Utveckling och tillämpning av en HPTLC-databas för identifiering av fenoler i honung (original: The Development and Application of a HPTLC-Derived Database for the Identification of Phenolics in Honey)

Denna studie rapporterar om utvecklingen och valideringen av en HPTLC-databas för att identifiera fenoliska föreningar i honung. Två databasuppsättningar har utvecklats för att innehålla profiler av 107 standardföreningar. Rika data i form av Rf-värden, färgnyanser (H°) vid 254 nm och 366 nm, vid 366 nm efter derivatisering med naturproduktens PEG-reagens, och vid 366 nm och vitt ljus efter derivatisering med vanillin-vavelsyrereagens, λ max- och λ min-värden i deras fluorescens och λ max-värden i deras...


2022-10-13: Förbättrad bioaktivitet hos skräddarsydd glykolipidberikad manuka honung (original: Enhanced Bioactivity of Tailor-Made Glycolipid Enriched Manuka Honey)

Glykolipider kan syntetiseras i djupa eutektiska lösningsmedel (DES) eftersom de har låg vattenhalt som möjliggör en omvänd lipasaktivitet och därmed esterbildning. Baserat på denna princip kan honung också fungera som ett medium för syntes av glykolipider. Denna övermättade sockerlösning är faktiskt jämförbar med sockerbaserade DESs när det gäller fysikalisk-kemiska egenskaper. Eftersom honungsbaserade produkter är kommersiellt tillgängliga för terapeutiska tillämpningar är det intressant att förbättra deras...


2022-10-10: Amyloid β- men inte Tau-inducerad neurotoxicitet undertrycks av Manuka Honung via HSP-16.2 och SKN-1/Nrf2 vägar i en in vivo modell av Alzheimers sjukdom (original: Amyloid β-but not Tau-induced neurotoxicity is suppressed by Manuka honey via HSP-16.2 and SKN-1/Nrf2 pathways in an in vivo model of Alzheimer's disease)

Alzheimers sjukdom är en kronisk degenerativ sjukdom i det centrala nervsystemet som anses vara den främsta orsaken till demens i världen. Den kännetecknas av två etiopatologiska händelser som är relaterade till oxidativ stress: aggregering av β-amyloidpeptid och bildandet av neurofibrillära trassel av hyperfosforylerat Tau-protein i hjärnan. Förekomsten av denna sjukdom ökar med åldern och har förknippats med otillräcklig livsstil. Vissa naturliga föreningar har visat sig förbättra...


2022-09-23: En pilotstudie som undersöker effekterna av en bihålesköljning med manuka honung jämfört med en vanlig bihålesköljning på resultatet av testet för bihåle- och näsfunktion hos patienter med cystisk fibros. (original: A pilot study investigating the effects of a manuka honey sinus rinse compared to a standard sinus rinse on sino-nasal outcome test scores in cystic fibrosis patients)

BAKGRUND: Personer med cystisk fibros (CF) är utsatta för bakteriella luftvägsinfektioner som ofta är antibiotikaresistenta, svåra att behandla och påverkar livskvaliteten och lungfunktionen. De övre luftvägarna kan fungera som en reservoar för dessa patogener, och som en del av den kliniska vården används bihålespolningar för att lindra symtomen i de övre luftvägarna. Vi har utvecklat en bihålesköljning som innehåller manuka honung för att fastställa om den kan bidra till att förbättra symtomen eller minska...


2022-09-22: En preliminär direkt jämförelse av tre kommersiellt tillgängliga sårprodukters förmåga att reducera inflammation och producera tillväxtfaktorer: Kollagenplattor, Manuka Honungsplattor och en ny bioteknisk kollagenderivat + Manuka Honung + hydroxyapatitplatta. (original: A Preliminary Direct Comparison of the Inflammatory Reduction and Growth Factor Production Capabilities of Three Commercially Available Wound Products: Collagen Sheet, Manuka Honey Sheet, and a Novel Bioengineered Collagen Derivative + Manuka Honey + Hydroxyapatite Sheet)

Många kommersiellt tillgängliga sårprodukter fokuserar på att förbättra ett steg i sårläkningskaskaden. Denna målinriktade metod fungerar för specifika sår, men det finns ett behov av produkter som på ett tillförlitligt och heltäckande sätt kan föra ett sår genom flera olika stadier. Denna preliminära in vitro-studie utfördes för att direkt jämföra effekterna av inflammationsreduktion och tillväxtfaktorproduktion av tre kommersiellt tillgängliga sårvårdsprodukter: en kollagenfolie (COL), en kalciumbaserad Manuka Honung (COL), en...


2022-09-22: Antibakteriell verkningsmekanism hos två typer av honung mot Escherichia coli genom att störa bakteriella membranens genomsläpplighet, hämma proteiner och framkalla bakteriell DNA-skada (original: Antibacterial Mechanism of Action of Two Types of Honey against Escherichia coli through Interfering with Bacterial Membrane Permeability, Inhibiting Proteins, and Inducing Bacterial DNA Damage)

Honung är ett sött naturligt livsmedel som produceras av bin från blomnektar eller någon del av växtsekret som uppvisar antimikrobiell aktivitet mot många mikroorganismer. Den har använts som traditionell behandling av hudinfektioner. Antibiotika spelar en viktig roll för att hantera sårinfektioner, men vissa patogena bakterier har börjat bli resistenta mot dem, vilket kan leda till kroniska infektioner och allvarliga biverkningar. I denna studie undersöks de antibakteriella aktiviteterna och mekanismen...


2022-09-09: Allergier och naturliga alternativ (original: Allergies and Natural Alternatives)

Kompletterande och integrerande medicinska behandlingar för behandling av allergi och allergisk rinit delas upp i kategorierna näringstillskott, växtbaserade kosttillskott, ayurvedisk och traditionell kinesisk medicin. Vissa terapier är sannolikt helt säkra, t.ex. Manuka Honung, utan kända biverkningar. Andra har betydande risker, t.ex. ephedra, som till slut förbjöds av Food and Drug Administration. Effekten av dessa terapier varierar och...


2022-09-08: Studier av reaktionen mellan metylglyoxal och kreatin i kosten under simulerad gastrointestinal matsmältning och hos frivilliga människor (original: Studies on the Reaction of Dietary Methylglyoxal and Creatine during Simulated Gastrointestinal Digestion and in Human Volunteers)

Den reaktiva 1,2-dikarbonylföreningen metylglyoxal (MGO) konsumeras med maten och dess koncentrationer minskar under matsmältningen. I denna artikel studerades MGO:s reaktion med kreatin, arginin och lysin under simulerad matsmältning och dess reaktion med kreatin under matsmältningen hos frivilliga människor. Därför utfördes simulerade matsmältningsexperiment med en mag- och en tarmfas. Dessutom genomfördes en interventionsstudie med 12 försökspersoner som konsumerade MGO-innehållande...


2022-09-06: In vitro synergi mellan manuka honung och amikacin mot Mycobacterium abscessus-komplex visar potential för nebuliseringsterapi (original: In vitro synergy between manuka honey and amikacin against Mycobacterium abscessus complex shows potential for nebulisation therapy)

Mycobacterium abscessus är en opportunistisk humanpatogen som ger upphov till allt större oro på grund av sin förmåga att orsaka aggressiva lunginfektioner (särskilt hos patienter med cystisk fibros) samt hud- och mjukdelsinfektioner. M. abscessus är i sig självt läkemedelsresistent och behandlingsregimerna är långvariga och består av flera antibiotika med allvarliga biverkningar och dålig framgång för patienterna. Nya och nya strategier behövs snarast för att bekämpa dessa infektioner. En sådan strategi är därför...


2022-08-25: Antibakteriella interaktioner mellan två enblommiga honungssorter och flera topiska antiseptiska medel, inklusive eteriska oljor. (original: Antibacterial interactions between two monofloral honeys and several topical antiseptics, including essential oils)

SLUTSATSER: Med undantag för klorhexidin tyder dessa uppgifter på att honung inte stör den antimikrobiella aktiviteten hos de testade medlen och att honung kan vara lämplig för kombinationsbehandling med andra lokalt applicerade antibakteriella medel för behandling av ytliga bakterieinfektioner.


2022-08-25: Både Manuka Honung och icke-Manuka Honung hämmar antibiotikaresistenta sårinfektionsbakterier. (original: Both Manuka and Non-Manuka Honey Types Inhibit Antibiotic Resistant Wound-Infecting Bacteria)

Postoperativa infektioner är ett stort problem på sjukhusen i USA och står för ungefär 20 % av alla sjukhusförvärvade infektioner varje år. Särskilt sårinfekterande bakterier har en hög grad av läkemedelsresistens (upp till 65 %), vilket leder till livshotande komplikationer. Manuka Honung, som kommer från Nya Zeeland, har godkänts av FDA för sårbehandling i USA efter att studier visat att den kan hämma en mängd olika bakteriearter och underlätta sårläkning. Syftet med...


2022-08-10: Effektivitet och säkerhet hos manuka honung för torra ögon (original: Efficacy and safety of manuka honey for dry eye)

Torra ögon har blivit ett allt vanligare folkhälsoproblem som för närvarande inte går att bota. Manuka Honung har antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper som kan användas för att behandla torra ögon. Syftet med denna studie var att systematiskt granska bevis som stöder behandling av torra ögon med manuka honung och kvantifiera dessa bevis genom metaanalys. Randomiserade kliniska prövningar som uppfyllde inklusionskriterierna från databasens början till den 5 september 2021 identifierades genom...


2022-08-04: Hydrogelförband för venösa bensår (original: Hydrogel dressings for venous leg ulcers)

BAKGRUND: Venösa bensår är ett kroniskt hälsoproblem som orsakar betydande ekonomiska konsekvenser och påverkar livskvaliteten för dem som drabbas. Primärt sårkontaktförband appliceras vanligtvis på sår under kompressionsbehandling för att underlätta läkning, främja komfort och kontrollera exsudat. Det finns ett stort antal förbandsprodukter för venösa bensår och hydrogel förskrivs ofta för detta tillstånd, men bevisunderlaget för att vägleda valet av förband är sparsamt.


2022-07-27: Korrelation mellan den antibakteriella aktiviteten hos kommersiella manuka- och Leptospermum-honung från Australien och Nya Zeeland och metylglyoxalinnehållet och andra fysikalisk-kemiska egenskaper. (original: Correlation of the antibacterial activity of commercial manuka and Leptospermum honeys from Australia and New Zealand with methylglyoxal content and other physicochemical characteristics)

Variationer i manuka honungens antibakteriella effekt har rapporterats i flera publicerade studier. I många av dessa studier undersöks dock endast ett fåtal honungsprover eller testas aktiviteten mot endast ett fåtal bakterieisolat. För att åtgärda denna brist har en samling av 29 manuka-/Leptospermum-honungar erhållits, bestående av kommersiell manuka honung från Australien och Nya Zeeland och flera västaustraliska Leptospermum-honungar som erhållits direkt från biodlare. Den antibakteriella aktiviteten hos honungarna...


2022-07-26: Framställning och karakterisering av en cyklodextrinkomplexerad mikroemulsion av Manuka Honung för applicering på ögonlocken (original: Preparation and Characterisation of a Cyclodextrin-Complexed Mānuka Honey Microemulsion for Eyelid Application)

Honung har i stor utsträckning använts som naturläkemedel på grund av dess antimikrobiella och antiinflammatoriska effekter. På senare år har flera studier visat att den mycket höga koncentrationen av metylglyoxal (MGO) i Manuka Honung (MH) gör den särskilt effektiv när det gäller att hantera bakterieöverbelastning, som den som observeras vid blefarit. Den dåliga lösligheten, höga viskositeten och osmolariteten hos vattenhaltiga honungslösningar, särskilt vid de höga MGO-koncentrationer som studerats i litteraturen, har dock...


2022-07-25: Systematisk bedömning av naturliga föreningars sårläkningspotential med sfäroid- och skrapanalyser (original: Systematically Assessing Natural Compounds' Wound Healing Potential with Spheroid and Scratch Assays)

Det är mycket viktigt att förstå de cellulära processer som är involverade i sårläkning eftersom det finns sjukdomar, som diabetes, där såren inte läker. För att modellera vävnadsregeneration fokuserar vi på två cellprocesser: cellproliferation, för att ersätta celler som förlorats i såret, och cellmotilitet, som aktiveras vid sårkanterna. Vi behandlar dessa två processer i separata in vitro-modeller som reagerar på läkemedel. Den första modellen är en byggnadsstommefri tredimensionell (3D) sfäroidmodell, där sfäroider...


2022-07-21: Antibakteriell aktivitet in vitro hos västra australiska honung och manuka honung mot bakterier som är inblandade i impetigo. (original: In vitro antibacterial activity of Western Australian honeys, and manuka honey, against bacteria implicated in impetigo)

Impetigo är en smittsam hudsjukdom som orsakas av Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes. Utan behandling kan impetigo återkomma, utvecklas till allvarlig sjukdom eller få allvarliga, livshotande följder. Standardbehandlingen består av aktuell eller systemisk antibiotikabehandling (beroende på svårighetsgrad), men på grund av antibiotikaresistens är vissa behandlingar alltmer ineffektiva. I denna studie utvärderade vi potentialen för honung som en alternativ behandling av impetigo. En buljong...


Köp Manuka Honung


2022-07-21: Redaktionellt: Störning av axeln mellan mikrobiota, tarm och hjärna vid funktionell dyspepsi och gastropares: Mekanismer och kliniska implikationer (original: Editorial: Disruption of the Microbiota-Gut-Brain Axis in Functional Dyspepsia and Gastroparesis: Mechanisms and Clinical Implications)


2022-07-11: Bildning, karakterisering och förekomst av β-karbolinalkaloider som härrör från α-dikarbonylföreningar och l-trytofan (original: Formation, Characterization, and Occurrence of β-Carboline Alkaloids Derived from α-Dicarbonyl Compounds and l-Tryptophan)

β-koliner är naturligt förekommande bioaktiva alkaloider, medan α-dikarbonylföreningar är reaktiva ämnen som genereras i livsmedel och in vivo. I detta arbete reagerade l-tryptofan med α-dikarbonylföreningar och gav upphov till nya β-karboliner. Glyoxal gav upphov till 1-hydroximetyl-β-karbolin (HME-βC) och dess 3-carbonsyra, och metylglyoxal gav upphov till 1-(1-hydroxietyl)-β-karbolin (HET-βC) och dess 3-carbonsyra. 3-Deoxyglukoson gav upphov till 1-(1,3,4,5-tetrahydroxypent-1-yl)-β-karbolinisomerer....


2022-07-10: Kvalitativ fytokemisk analys och in vitro undersökning av de immunmodulerande egenskaperna hos honung som produceras i Kazakstan. (original: Qualitative phytochemical analysis and in vitro investigation of the immunomodulatory properties of honeys produced in Kazakhstan)

Honung är känd för att ha antimikrobiella, immunmodulerande och sårläkande egenskaper. Honungens biologiska egenskaper har tillskrivits fytokemikalier som härrör från dess ursprungsväxter, och forskningen har inriktats på att identifiera bioaktiva fytokemikalier med terapeutisk potential. I den här studien fastställde vi förmågan hos 5 honungssorter från Kazakstan och manuka honung att stimulera TNF-α- och TGF-β-produktion hos mänskliga keratinocyter. TNF-α- och TGF-β-nivåerna ökade över tid i honungsbehandlade...


2022-07-08: Fysikalisk-kemiska egenskaper hos en ny grön honung från Banggi Island, Sabah (original: Physicochemical Properties of a New Green Honey from Banggi Island, Sabah)

Grön honung finns endast på ön Banggi i Sabah, och tack vare dess unika egenskaper säljs varan till ett högt marknadspris. Grön honung är därför utsatt för förfalskningar av skrupelfria personer, vilket kan äventyra hälsan hos dem som konsumerar denna livsmedelsprodukt för dess läkande egenskaper. Dessutom finns det ingen etablerad standard för att minska sockret i grön honung. Ipso facto syftade studien till att profilera grön honungs fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom...


2022-06-29: Eosinofiler, hypoxiinducerbara faktorer och barriärdysfunktion vid funktionell dyspepsi (original: Eosinophils, Hypoxia-Inducible Factors, and Barrier Dysfunction in Functional Dyspepsia)

Funktionell dyspepsi (FD) är en mycket utbredd störning av interaktionen mellan tarm och hjärna (DGBI), tidigare känd som en funktionell gastrointestinal störning. Diagnosen kännetecknas av tidig mättnad, postprandiell mättnad och/eller epigastrisk smärta eller sveda och beror på positiv symtomatologi och uteslutande av uppenbara strukturella sjukdomar. En subtil inflammatorisk fenotyp har identifierats hos FD-patienter, med en ökning av eosinofiler i den duodenala slemhinnan och obalanser i den duodenala tarmbiobiota.....


2022-06-28: En jämförande studie av antibakteriella och antivirulenta aktiviteter hos fyra utvalda honungssorter jämfört med Manuka Honung. (original: A comparative study of antibacterial and antivirulence activities of four selected honeys to Manuka honey)

SLUTSATS: Våra resultat visar att alla honungarnas aktivitet innebar en hämning av båda bakterierna på grund av en minskning av uttrycket av viktiga gener som är associerade med båda bakterierna, vilket tyder på att alla honungarna potentiellt skulle kunna användas som ett alternativt terapeutiskt medel mot vissa mikroorganismer, särskilt mot P. aeruginosa och S. pyogenes.


2022-06-27: En omfattande kemisk analys av nyzeeländsk honungsdagghonung (original: A comprehensive chemical analysis of New Zealand honeydew honey)

Efterfrågan på honungshonung (HDH) ökar, både från konsumenter och livsmedelsindustrin, på grund av dess potentiella antimikrobiella, antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper. Det finns dock fortfarande få uppgifter om den kemiska profilen hos HDH, särskilt när det gäller nyzeeländsk honungsdagghonung (NZHDH). Syftet med denna artikel är att tillhandahålla en omfattande kemisk analys av NZHDH som produceras av honungsbin, som livnär sig på nektar från skalbaggen Ultracoelostoma assimile. Denna insekt livnär sig på de flesta arter av...


2022-06-24: Antibakteriell aktivitet in vitro och in vivo av enblommig honung från en medicinalväxt, Scrophularia ningpoensis Hemsl., och karakterisering av dess kemiska profil med UPLC-MS/MS. (original: The in vitro and in vivo antibacterial activities of uniflorous honey from a medicinal plant, Scrophularia ningpoensis Hemsl., and characterization of its chemical profile with UPLC-MS/MS)

SLUTSATSER: Detta är den första studien som grundligt undersöker den antibakteriella aktiviteten, verkningsmekanismen och komponentprofilen hos S. ningpoensis-honung. Den tyder på att S. ningpoensis-honung kan vara ett potentiellt komplement eller substitut för manuka honung för förebyggande eller behandling av bakterieinfektioner. Det kommer att underlätta den exakta tillämpningen av honung från medicinalväxter, ge en ny tråd för utveckling av antibakteriella läkemedel och bidra till att skilja mellan olika typer av...


2022-06-22: Superlivsmedlet Manuka Honung, en omfattande genomgång av dess analys och äkthetsmetoder. (original: The super-food Manuka honey, a comprehensive review of its analysis and authenticity approaches)

Manuka Honung (MH) skiljer sig från andra honungstyper som en unik supermat med kliniskt bevisad antimikrobiell och sårläkande verkan. De unika egenskaperna och det breda användningsområdet (dvs. livsmedel, kosmetika, nutraceutiska produkter/naturhälsoprodukter) har lett till att priset har ökat 6-25 gånger jämfört med andra honungstyper. Samtidigt med den ökade efterfrågan på marknaden har det uppstått fler bedrägerier med MH. Detta gjorde det nödvändigt att använda analytiska verktyg för att bedöma äktheten och kvaliteten på MH...


2022-06-21: Vit honung från flera blommor är bättre än manuka honung när det gäller metylglyoxalinnehåll: bedömning av fritt och inkapslat metylglyoxal och antimikrobiella peptider i liposomal formulering mot toxigena potentialen hos Bacillus subtilis Subsp spizizenii-stammen. (original: Multifloral white honey outclasses manuka honey in methylglyoxal content: assessment of free and encapsulated methylglyoxal and anti-microbial peptides in liposomal formulation against toxigenic potential of Bacillus subtilis Subsp spizizenii strain)

Honungens terapeutiska egenskaper behöver inte längre bevisas. Honung, som är rik på näringsämnen, är ett utmärkt näringslivsmedel på grund av sina många egenskaper, men honung har avletts från denna primära funktion och använts i klinisk forskning. Bevis har visat att honung fortfarande har okända egenskaper och vissa av dessa aspekter har aldrig behandlats. I detta arbete utvärderades två bioaktiva föreningar som finns i honung (metylglyoxal och antimikrobiella peptider) för deras...


2022-06-16: Förbättrad läkningsaktivitet hos komposit av manuka honung och nitrofurazon i fullstjocka brännsår i kaninmodellen (original: Enhanced Healing Activity of Manuka Honey and Nitrofurazone Composite in Full-Thickness Burn Wounds in the Rabbit Model)

Brännskador orsakar många betydande förändringar i ämnesomsättningen och inflammatoriska reaktioner, vilket leder till dålig regeneration hos djur och människor. Det finns en förteckning över läkemedel för behandling av brännskador på marknaden. Men på grund av den höga kostnaden för dessa läkemedel är de oöverkomliga, särskilt för jordbrukare i medelklassfamiljer i Afrika och Asien. Därför har en billig kompletterande behandling alltid varit ett ämne för många forskare, och det finns ett skriande behov av tid för att rädda djurens välfärd. Den...


2022-06-02: Urskiljning av pollen från nyzeeländsk mānuka (Leptospermum scoparium agg.) och kānuka (Kunzea spp.) (Myrtaceae) (original: Discrimination of pollen of New Zealand mānuka (Leptospermum scoparium agg.) and kānuka (Kunzea spp.) (Myrtaceae))

Att pollen från de nyzeeländska myrtaceerna Leptospermum scoparium s.l. (mānuka) och Kunzea spp. (kānuka) ser mycket lika ut har fått palynologer att kombinera dem i paleoekologiska och melissopalynologiska studier. Detta är olyckligt, eftersom en differentiering av dessa taxa skulle förbättra förståelsen av tidigare ekologiska förändringar och har potential att öka värdet för den nyzeeländska honungsindustrin, där manuka honung lockar till sig ett premiumpris. Här undersöker vi i detalj pollenmorfologin hos den...


2022-05-31: Värdefull effekt av Manuka Honung för att öka tryckbarheten och den kondrogena potentialen hos en naturligt framställd bioink. (original: Valuable effect of Manuka Honey in increasing the printability and chondrogenic potential of a naturally derived bioink)

Hydrogelbaserade bioinkar är de viktigaste formuleringarna som används för regenerering av ledbrosk (AC) på grund av deras likhet med kondralvävnad när det gäller morfologiska och mekaniska egenskaper. Den största utmaningen är dock att utforma och formulera bioämnen som kan möjliggöra reproducerbar additiv tillverkning och uppfylla de biologiska behoven för den önskade vävnaden. I vårt arbete har vi undersökt en innovativ bioink av Manuka Honung (MH) med fotoladdad fotokurabel gellangummi metakrylat (GGMA), som kapslar in...


2022-05-27: Undersökning av de kemiska egenskaperna och den biologiska aktiviteten hos fyra nyzeeländska monoflorahonungar för att stödja Māoris vision och ambitioner (original: Exploring the Chemical Properties and Biological Activity of Four New Zealand Monofloral Honeys to Support the Māori Vision and Aspirations)

Honungsproduktion och -export bidrar i hög grad till Aotearoa Nya Zeelands ekonomi och genererar över 400 miljoner dollar i intäkter. Den viktigaste exportvaran är manuka honung (Leptospermum scoparium), som har ett högt kommersiellt värde på grund av sina medicinska egenskaper som är kopplade till dess unika kemiska sammansättning. Föreningen metylglyoxal (MGO) har identifierats som den viktigaste blommiga markören och används som en kvalitetsindikator, ofta betecknad som unik mānukafaktor (UMF). Den höga koncentrationen av...


2022-05-27: Mångfald av monofloral honung baserad på antimikrobiell och antioxidantpotential (original: Diversity of Monofloral Honey Based on the Antimicrobial and Antioxidant Potential)

Syftet med den här studien var att undersöka antioxidantprofilen och den antimikrobiella aktiviteten hos fyra olika typer av monofloral honung (manuka honung (MH), brassica-rapshonung (BH), akaciahonung (AH) och lindhonung (LH)) mot vissa bakteriella/svampiga ATCC-stammar och vissa multiresistenta stammar isolerade från kronisk öroninflammation hos hundar. För att karakterisera antioxidantprofilen hos varje honung extraherade vi honungsproverna genom hydroalkoholisk extraktion och analyserade dem med avseende på totala polyfenoler....


2022-05-12: Användning av indonesisk randu-honung för kroniska sår hos en patient med okontrollerad diabetes mellitus typ 2: En fallrapport (original: The use of Indonesian randu honey for chronic wounds in a patient with uncontrolled type 2 diabetes mellitus: A case report)

SLUTSATS: Användning av indonesisk randu-honung som sårförband kunde stimulera sårläkning utan biverkningar i kroniska sår med okontrollerad T2DM som skulle amputeras. Det tog dock flera månader innan såret stängdes helt och hållet.


2022-05-05: Leptospermum Manuka Honungssalva av medicinsk kvalitet för behandling av persisterande defekter i hornhinnans epitelvävnad (original: Leptospermum Medical Grade Manuka Honey Ointment in the Treatment of Persistent Corneal Epithelial Defect)

SLUTSATSER: Leptospermum-honungssalva kan vara en potentiell behandling för persisterande epiteldefekter.


2022-04-22: En omfattande undersökning av fenoliska beståndsdelar som rapporterats i monoflorala honungsprodukter runt om i världen (original: A Comprehensive Survey of Phenolic Constituents Reported in Monofloral Honeys around the Globe)

Syftet med denna översikt är att ge en omfattande översikt över den stora mängd fenolföreningar som hittills har identifierats i ett stort antal monoflorala honungssorter som finns globalt. Den sammanställda informationen är strukturerad enligt flera teman, bland annat botanisk familj och släkte för de monoflorala honungssorter för vilka fenoliska beståndsdelar har rapporterats, de kemiska klasser som fenolföreningarna kan hänföras till och den analysmetod som använts för att bestämma föreningar som...


2022-04-20: Genetisk variation i blommande egenskaper hos Tasmanian Leptospermum scoparium och samband med klimatfaktorer i hemortens proveniens (original: Genetic Variation in Flowering Traits of Tasmanian Leptospermum scoparium and Association with Provenance Home Site Climatic Factors)

Leptospermum scoparium håller på att växa fram som en ekonomiskt viktig växt för kommersiell produktion av mānukahonung och eteriska oljor, som båda har unika antibakteriella egenskaper. Detta är den första kvantitativa genetiska studien av variationen för L. scoparium-egenskaper för att stödja dess domesticering. I studien användes växter från 200 öppet pollinerade familjer från 40 inhemska populationer från hela artens utbredningsområde i Tasmanien, som odlades i ett fältförsök i en vanlig trädgård. De egenskaper som studerades var överlevnad,...


2022-04-20: Undersökning av den antimikrobiella synergieffekten mellan utvalda naturliga substanser på Streptococcus mutans för att identifiera kandidater för kontroll av karies (original: Exploration of the Antimicrobial Synergy between Selected Natural Substances on Streptococcus mutans to Identify Candidates for the Control of Dental Caries)

Karies orsakas av en uppbyggnad av sura slutprodukter som uppstår vid mikrobernas metabolism i tandplacket. Naturliga produkter som är allmänt tillgängliga skulle kunna användas som alternativ eller kompletterande behandling mot karies. När två produkter används tillsammans ger de ibland en starkare antimikrobiell effekt än den förväntade additiva effekten. Dessa synergistiska kombinationer är ofta bättre behandlingsalternativ eftersom enskilda medel kanske inte har tillräcklig antimikrobiell effekt....


2022-04-14: En fluorescerande sonde av antracenkarboximid-guanidin för selektiv detektion av glyoxaler under svaga sura förhållanden. (original: An anthracenecarboximide-guanidine fluorescent probe for selective detection of glyoxals under weak acidic conditions)

En antracenkarboximid-guanidinbaserad fluorescerande sond ANC-DCP-1 för selektiv detektion av glyoxaler (metylglyoxal och glyoxal, GOS) framför formaldehyd under svagt sura förhållanden runt pH 6,0 har rapporterats. Proben visade stor potential för att studera relativa GOS-nivåer i svagt sura biologiska vätskor, t.ex. i urin för diabetesdiagnostik och -prognos, och den har också använts inom livsmedelsindustrin, t.ex. för snabb bestämning av unika manukafaktorer (UMF) i skala för Manuka...


2022-04-11: Fysikalisk-kemisk karakterisering och biologiska egenskaper hos tallhonung som produceras i Grekland (original: Physicochemical Characterization and Biological Properties of Pine Honey Produced across Greece)

Tallhonung är en honungsdagghonung som produceras i östra Medelhavsområdet (Grekland och Turkiet) från sekret från den sugande insekten Marchalina hellenica (Gennadius) (Coccoidea: Marchalini-dae) som äter levande delar av Pinus-arter. Numera har honungsdagghonung väckt stor uppmärksamhet på grund av sin biologiska aktivitet. Syftet med den här studien var att undersöka enblommiga tallhonungsprover som produceras i Grekland med avseende på deras fysikalisk-kemiska parametrar och antioxidativa och antibakteriella egenskaper....


2022-04-10: Evidensbaserade och nya kostrekommendationer för sjukdomar i tunntarmen (original: Evidence-Based and Emerging Diet Recommendations for Small Bowel Disorders)

Kosten spelar en viktig roll för hur gastrointestinala symtom yttrar sig och hur allvarliga de är, och det finns ett ökande forskningsintresse för kostens roll vid sjukdomar i tunntarmen. Det finns främst tre sjukdomar i tunntarmen som kan behandlas med hjälp av kosten. Självrapporterad icke-celiakisk gluten-/vetekänslighet är vanligt förekommande. Även om gluten tros vara en potentiell utlösande faktor för symtom kan andra komponenter i vete också vara utlösande, däribland fruktaner, alfa-amylas-trypsinhämmare och vete...


2022-03-27: Cytoprotektiv antioxidant, antiinflammatorisk och antifibrotisk effekt av selleriolja och manuka honung mot cyklofosfamidinducerad cystit hos kaniner (original: Cytoprotective Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Antifibrotic Impact of Celery Seed Oil and Manuka Honey Against Cyclophosphamide-Induced Cystitis in Rabbits)

Patienter som behandlas med cyklofosfamid (CP) lider vanligtvis av allvarlig hemorragisk cystit (HC). Vår tidigare studie visade att mesna + selleribehandling delvis förbättrade HC. Det finns därför ett stort behov av att söka alternativa behandlingar för att få ett fullständigt skydd mot CP-inducerad HC. I den aktuella studien undersöktes effekterna av behandling med mesna + sellerifröolja (MCSO) eller mesna + manuka honung (MMH) mot CP-inducerad HC hos vuxna hankaniner. De fyrtio kaninerna delades upp i...


2022-03-24: Antimikrobiell utvärdering av olika typer av honung mot karbapenemasproducerande gramnegativa kliniska isolat (original: Antimicrobial Evaluation of Various Honey Types against Carbapenemase-Producing Gram-Negative Clinical Isolates)

Utvecklingen av antibiotikaresistens är en viktig folkhälsofråga, eftersom infektioner alltmer blir okänsliga för antibiotika. Den ökande antimikrobiella resistensen har väckt forskarnas intresse för att utveckla alternativa strategier med hjälp av naturliga föreningar med antibakteriell aktivitet, t.ex. honung, som har visat sig vara ett medel för att behandla flera infektioner och sårskador. Trots detta har honungens antibakteriella effekt främst utvärderats mot grampositiva bakterier. Därför har vi...


2022-03-09: Exudat från Picea abies, Pinus nigra och Larix decidua: Kromatografisk jämförelse och pro-migrerande effekter på keratinocyter in vitro (original: Exudates of Picea abies, Pinus nigra, and Larix decidua: Chromatographic Comparison and Pro-Migratory Effects on Keratinocytes In Vitro)

Balsam och hartser från Picea abies, Larix decidua och Pinus nigra används traditionellt för att behandla sår. Tre kromatografiska tekniker som skiljer sig åt i fråga om separationskapacitet och tekniska krav har använts för att skilja mellan dessa växtexudat. En TLC-metod har fastställts för jämförelse av fingeravtryck, vilket ger en snabb överblick över ett stort antal prover till en låg kostnad. HPLC-DAD (RP18) och UHPSFC-DAD (Torus 2-Picolylamin), med koppling till ESI-MS, representerade ortogonala kromatografiska system...


2022-02-28: Roll för reparation och regenerering av celler i ett tidigt skede av hjärtskada som förmedlas av trombocytrik plasma. (original: Role of platelet rich plasma mediated repair and regeneration of cell in early stage of cardiac injury)

Platelet-rich plasma (PRP) är en allmänt accepterad behandlingsmetod och har höjt kvaliteten på vården bland läkare. PRP har använts under det senaste decenniet för att förbättra de kliniska resultaten av plastiska behandlingar, parodontalkirurgi och intrabeniga defekter. Enligt viss forskning kan förhöjda nivåer av PRP-tillväxtfaktorer som kan främja vävnadsreparation och har potential för PRP att vara fördelaktigt i regenereringsprocesser som Maxillofacial- och käkkirurger, veterinärer, idrottsutövare,...


2022-02-24: Identifiering av multiresistenta mikroorganismer, inklusive Bergeyella zoohelcum, som förvärvats från huden/protesgränssnittet hos amputerade personer och deras känslighet för Medihoney™ och vitlöksextrakt (allicin). (original: The Identification of Multidrug-Resistant Microorganisms including Bergeyella zoohelcum Acquired from the Skin/Prosthetic Interface of Amputees and Their Susceptibility to Medihoney™ and Garlic Extract (Allicin))

Användare av proteser riskerar att det ansamlas potentiellt läkemedelsresistenta patogena bakterier i gränssnittet mellan hud och protes. I den här studien tog vi ytsvabbar från gränssnittet mellan hud och protes hos elva handikappade idrottare för att identifiera de mikroorganismer som fanns där. Förutom att bestämma deras antimikrobiella resistensprofil bedömde vi deras känslighet för Manuka Honung och vitlöksextrakt (allicin). Elva frivilliga fick i uppdrag att svabba huden vid gränssnittet mellan hud och protes. Efter...


2022-01-16: Mikrobiotadiversitet och bakteriebelastning efter framgångsrik behandling av Clostridioides difficile-infektion med honungssköljning hos 4 patienter (original: Microbiota diversity and bacterial load after successful treatment of Clostridioides difficile infection with honey lavage in 4 patients)

I detta brev beskrivs en experimentell behandling av fyra patienter med terapiresistent Clostridioides difficile-infektion. Dessa fyra patienter behandlades med Manuka Honung via kolonsköljning. Först fick patienterna en tredagars fidaxomicinbehandling. Kolonsköljningen utfördes den tredje dagen. Under en efterföljande ileokolonoskopi applicerades 300 mL 15 % Manuka Honung via en spraykateter. Patienterna låg kvar i sängen i två timmar efter ingreppet och hade ingen avföring. Patientens...


2021-12-29: Användning av honung för sårvård av rå yta vid spontan bristning av submandibulär abscess som sträcker sig till submental och höger hals: En fallrapport (original: The application of honey in wound care of raw surface at spontaneous rupture submandibular abscess that extends to submental and right neck: A case report)

SLUTSATS: Användning av Nusantara-honung för att behandla råa ytor kan bidra till att påskynda sårläkningen och ge kostnadseffektivitet. Det förekom inga allergiska reaktioner eller sekundära bakterieinfektioner efter användning av honung hos denna patient.


2021-12-20: Identifiering av komponenter i honung från Kazakstan som korrelerar med antimikrobiell aktivitet mot mikroorganismer som infekterar sår och hud. (original: Identification of components in Kazakhstan honeys that correlate with antimicrobial activity against wound and skin infecting microorganisms)

SLUTSATSER: De honungssorter från Kazakstan som valdes ut i denna studie uppvisade antimikrobiell aktivitet mot sår- och hudinfekterande mikroorganismer. Föreningar som identifierats som korrelerande med antimikrobiell aktivitet kan betraktas som potentiella bioaktiva ämnen för behandling av sår- och hudinfektioner.


2021-12-08: Manuka Honung i kombination med 5-fluorouracil minskar de fysiska parametrarna hos kolonsfärer som är berikade med cancerstamliknande celler och minskar deras motståndskraft mot apoptos. (original: Manuka honey in combination with 5-Fluorouracil decreases physical parameters of colonspheres enriched with cancer stem-like cells and reduces their resistance to apoptosis)

Syftet med detta arbete var att utvärdera in vitro-effekten av Manuka Honung och dess kombination med 5-Fu, det vanligaste läkemedlet som används vid behandling av tjocktarmscancer, på de morfologiska och fysiska parametrarna hos kolonssfärer som är berikade med cancerstamliknande celler som härrör från HCT-116-cellinjen för kolonadenokarcinom, samt på apoptosfrekvensen. Manuka Honung, ensam och i högre grad i kombination med 5-Fu, minskade vikten, diametern och massatätheten hos sfäroiderna och inducerade apoptos genom...


2021-12-05: Potentiella effekter av Saudi Shaoka (Fagonia bruguieri) honung mot multiresistenta bakterier och cancerceller i jämförelse med Manuka Honung. (original: Potential effects of Saudi Shaoka (Fagonia bruguieri) honey against multi-drug-resistant bacteria and cancer cells in comparison to Manuka honey)

Den globala spridningen av antimikrobiellt resistenta infektionssjukdomar och cancer är det mest utbredda folkhälsoproblemet och har lett till hög dödlighet. Syftet med denna studie är att utvärdera och verifiera den antibakteriella och antitumöraktiviteten hos Shaoka- och Manuka Honung mot patogena bakterier, humana hepatokarcinom- (HepG2) och bröstcancercellinjer (MCF-7). Shaoka-honung analyserades med hjälp av HPLC, UV-vis och GC/MC, medan den antibakteriella aktiviteten mättes med hjälp av agardiffusion, broth microdilution....


2021-11-24: Utvärdering av effekten av 30 olika eteriska oljor mot Varroa destructor och honungsbiarbetare (Apis mellifera) (original: Evaluating the Efficacy of 30 Different Essential Oils against Varroa destructor and Honey Bee Workers (Apis mellifera))

Eteriska oljor och deras beståndsdelar är allmänt kända för sina akaricidala effekter och används som ett alternativ till syntetiska akaricider för att kontrollera Varroa destructor-populationen. För många eteriska oljor är dock inte den exakta akaricidala effekten mot Varroakvalster eller mot honungsbin känd. I den här studien undersöktes 30 olika eteriska oljor med hjälp av en bioassay för resthalter i glasflaskor. Eteriska oljor med en varroakid effekt på > 70 % testades...


2021-11-21: Saudiarabisk honung: Ett lovande terapeutiskt medel för behandling av sårinfektioner (original: Saudi Honey: A Promising Therapeutic Agent for Treating Wound Infections)

Behandling av sår, särskilt kroniska sår, är en stor utmaning inom hälso- och sjukvården, med allvarliga kliniska och ekonomiska bördor. Flera olika behandlingsmetoder, inklusive användning av silver och jod, har dramatiskt förbättrat sårläkningen och minskat förekomsten av infektioner. Men när sårbehandlingen väl är infekterad av läkemedelsresistenta bakterier blir den en allvarlig komplikation, med begränsad tillgång till effektiva antibiotika, vilket leder till hög sjuklighet och dödlighet. Därför bör man...


2021-11-09: Design, framställning och in vitro karaktärisering av biomimetiska och bioaktiva nanofibrer baserade på kitosan/polyetenoxid som sårförband. (original: Design, preparation and in vitro characterization of biomimetic and bioactive chitosan/polyethylene oxide based nanofibers as wound dressings)

Chitosanbaserade nanofibrer (CS-NF) är utmärkta konstgjorda extracellulära matriser (ECM) på grund av att CS liknar glykosaminoglykanerna i de naturliga ECM:erna. Trots denna utmärkta egenskap är den dåliga elektrospinnbarheten och de mekaniska egenskaperna hos CS ansvariga för viktiga begränsningar när det gäller dess biomedicinska tillämpningar. För att förbättra CS:s fysikalisk-kemiska egenskaper formulerades nya bioaktiva och biomimetiska CS-NF:er med polyetenoxid (PEO), med inbyggda...


2021-11-09: Effekten av topisk honung jämfört med systemisk gentamicin för behandling av infekterade krigssår i en svinmodell: En experimentell pilotstudie utan överlägsenhet (original: Efficacy of topical honey compared to systemic gentamicin for treatment of infected war wounds in a porcine model: A non-inferiority experimental pilot study)

SLUTSATS: I slutet av behandlingen var antalet S. aureus lika stort med lokalt applicerad Manuka Honung och intramuskulärt gentamicin. Sårytan var oförändrad med lokalt applicerad Manuka Honung och minskade med intramuskulärt gentamicin. Topiskt applicerad Manuka Honung kunde följaktligen vara icke underlägsen intramuskulärt gentamicin när det gäller att minska kolonisationen av S. aureus på sårytan, men inte när det gäller att minska sårstorleken. Användningen av förband med Manuka Honung för att förhindra ytterligare utveckling av ett...


2021-10-10: Utforskning av den potential som hyaluronsyrabaserad hydrogel av manuka honung har för att läka frostskador genom in silico antitrombotiska och trombocythämmande studier av de viktigaste fytokonstituenterna och in vivo utvärdering av Wistar-råttmodellen. (original: Exploring the frostbite healing potential of hyaluronic acid based hydrogel of Manuka honey through in-silico antithrombotic and anti-platelet studies of major phytoconstituents and in-vivo evaluation in Wistar rat model)

SLUTSATS: Detta resultat innebär att den beredda hydrogelen kan fungera som en effektiv formulering för att läka frostskador.


2021-10-06: Upptäckt av sirapsförfalskningar i manuka- och jarrah-honung med hjälp av HPTLC-multivariat dataanalys. (original: Detection of syrup adulterants in manuka and jarrah honey using HPTLC-multivariate data analysis)

Högpresterande tunnskiktskromatografi (HPTLC) användes i en kemometrisk undersökning av de härledda socker- och organiska extraktprofilerna i två olika honungssorter (Manuka och Jarrah) med förfalskade ämnen. Varje honung förvanskades med en av sex olika sockersirapssorter (ris-, majs-, guld-, sirap-, sirapssyra-, glukos- och lönnsirapssorter) i fem olika koncentrationer (10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 % w/w). Den kemometriska analysen baserades på de kombinerade datasetterna för socker- och organiska extraktprofiler. För att erhålla...


2021-09-23: Egentlig Ramansignalförstärkning för snabb identifiering och detektering av metylglyoxal i manuka honung. (original: Intrinsic Raman signal amplification for rapid identification and detection of methylglyoxal in manuka honey)

Metylglyoxal (MGO) är den primära materialbasen för den antibakteriella aktiviteten utan peroxid (NPA) hos manuka honung från Nya Zeeland. Det är därför nödvändigt att identifiera kvaliteten eller särskilja honungens kvalitet eftersom inte alla manuka honungar på marknaden uppvisar NPA. Den nuvarande rutinmässiga metoden för att upptäcka MGO omfattar högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Den kräver dock lång tid (∼8 timmar) för derivatisering av provet. Här rapporterar vi om en egenutvecklad...


2021-09-05: Manuka Honung: Ett lovande sårförbandsmaterial för kroniska sår som inte läker: En retrospektiv studie (original: Manuka honey: A promising wound dressing material for the chronic nonhealing discharging wounds: A retrospective study)

SLUTSATS: Användningen av manuka honung som sårförbandsmaterial i vår studie har visat sig främja tillväxten av vävnader för sårreparation, dämpa inflammation och åstadkomma snabb autolytisk debridering.


2021-08-31: Effekterna av en egenutvecklad hydrogel av Manuka Honung och eteriska oljor på läkning av akuta sår med full tjocklek hos hundar. (original: The effects of a proprietary Manuka honey and essential oil hydrogel on the healing of acute full-thickness wounds in dogs)

SLUTSATS: Den här studien gav inte stöd för att använda HoneyCure® på små, akuta sår hos friska hundar. Applicering kan dock vara fördelaktigt i det tidiga proliferativa skedet av sårläkning och i sår som skulle gynnas av en tidig, robust epitelisering.


2021-08-24: De bioaktiva, antioxidativa, antibakteriella och fysikalisk-kemiska egenskaperna hos en rad kommersiellt tillgängliga australiska honungsprodukter. (original: The bioactive, antioxidant, antibacterial, and physicochemical properties of a range of commercially available Australian honeys)

Honung är en övermättad sockerlösning som framställs av växtnektar, vars sammansättning påverkas av geografiskt och blommigt ursprung och som har flera egenskaper som bidrar till dess hälsorelaterade egenskaper. Syftet med denna studie var att fastställa den bioaktiva sammansättningen, antioxidativa egenskaperna, den antibakteriella aktiviteten och de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos kommersiella australiska honungsprodukter. Totalt valdes 42 kommersiella australiska honungsprodukter ut och kategoriserades enligt beskrivningar på etiketten....


2021-08-06: Kemiska element och kvaliteten på Manuka Honung (Leptospermum scoparium) (original: Chemical Elements and the Quality of Mānuka (Leptospermum scoparium) Honey)

Markegenskaperna i honungsbinas födosöksområde påverkar honungens sammansättning. Vårt mål var att fastställa sambanden mellan de antimikrobiella egenskaperna hos nyzeeländsk manuka honung (Leptospermum scoparium) och grundämneskoncentrationerna i honung, växter och jord. Vi analyserade jord, växter och färska manuka honungsprover från Wairarapa-regionen i Nya Zeeland med avseende på de kemiska grundämnena och honungens antimikrobiella aktivitet som indikeras av metylglyoxal (MGO) och dihydroxyaceton (DHA).....


2021-07-20: Nektarens fotosyntes bidrar till produktionen av nektar från mānuka (Leptospermum scoparium). (original: Nectary photosynthesis contributes to the production of mānuka (Leptospermum scoparium) floral nectar)

De nuvarande modellerna för produktion av nektar från blommor omfattar inte något bidrag från fotosyntesen i grön nektarsubstans, trots att många arter har gröna nektarer. Mānuka (Leptospermum scoparium) blommande nektarier är gröna, och förutom socker innehåller deras nektar dihydroxyaceton (DHA), som är en föregångare till det antimikrobiella ämnet i honungen. Vi undersökte orsakerna till variationen i mānuka-blommornas nektarproduktion, särskilt effekten av ljus som faller på nektaren. Blomgas...


2021-07-05: Analys av skillnader mellan enblommig honung från olika botaniska ursprung baserat på icke-målinriktad metabolomik med hjälp av ultrahögpresterande vätskekromatografi-kvadrupoltids-of-flight-masspektrometri. (original: Analysis of differences between unifloral honeys from different botanical origins based on non-targeted metabolomics by ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry)

Olika nektarväxter innehåller olika sekundära metaboliter. Här undersöktes skillnaderna i innehållet av endogena metaboliter i honung från åtta botaniska ursprung (dvs. akacia-, jujube-, vitex-, lind-, bovete-, manuka-, vargbärs- och modersmörbladshonung) med hjälp av en icke-målinriktad metabolomikbaserad metod. Metoden omfattade förbehandling med extraktion i fast fas och ultrahögpresterande vätskekromatografi-kvadrupol time-of-flight-masspektrometri (UPLC-Q-TOF-MS^(E)). En...


2021-07-01: Jämförelse av den antimikrobiella effekten av grekisk honung från ön Lemnos och Manuka Honung från Nya Zeeland mot kliniskt viktiga bakterier (original: Comparing the Antimicrobial Actions of Greek Honeys from the Island of Lemnos and Manuka Honey from New Zealand against Clinically Important Bacteria)

Honung är ett naturligt livsmedel med en lång historia som traditionell medicin på grund av dess många biologiska egenskaper, inklusive antimikrobiella, antioxidativa, anti-tumör- och antiinflammatoriska egenskaper. I den här studien utvärderades den antimikrobiella effekten av åtta olika honungssorter från ön Lemnos (nordöstra Grekland) och manuka honung (från Nya Zeeland, UMF 30+, licensierad i många länder som topiskt medicinskt preparat) mot tio kliniskt relevanta bakterier, inklusive fem grampositiva bakterier, som är...


2021-07-01: Monoflorala honungsprodukter som en potentiell källa till naturliga antioxidanter, mineraler och läkemedel (original: Monofloral Honeys as a Potential Source of Natural Antioxidants, Minerals and Medicine)

Den vegetativa mångfalden är baserad på olika klimat och geografiska ursprung. När det gäller biodling är växtriket mångfald starkt korrelerat med produktionen av en stor variation av honung. På grundval av den befintliga växtmångfalden i varje land produceras därför flera olika honungsvarianter med olika hälsoegenskaper. Biodlingspotentialen och konsumtionspreferenserna återspeglas i produkternas mångfald, vilket leder till en ökning av regionens ekonomi och omfattande export. I den...


2021-06-22: Utmärkt antibakteriell aktivitet hos slovakiska honungssorter på bakterier som oftast infekterar kroniska sår. (original: Excellent antibacterial activity of Slovak honeys on bacteria mostly infecting chronic wounds)

INLEDNING OCH SYFTE MED STUDIEN: Kroniska sår koloniseras ofta av olika bakteriearter och koloniseringen övergår ofta till sårinfektion, vilket allvarligt försämrar läkningsprocessen. Med ökande antimikrobiell resistens kan den antimikrobiella behandlingen av kroniska sår bli ytterst utmanande. Återupptäckten av gamla och bortglömda antimikrobiella behandlingsalternativ, såsom apitherapi, kan bidra till att lösa problemet med obotliga kroniska sårinfektioner. Syftet med denna studie var att...


2021-06-02: IKT-baserad vattenlöslig fluorescerande sond för att särskilja mono- och dikarbonylarter och analys i livsmedel. (original: ICT based water-soluble fluorescent probe for discriminating mono and dicarbonyl species and analysis in foods)

En unik och mycket vattenlöslig IKT-baserad fluorescerande sond har utvecklats för effektiv detektion och diskriminering av reaktiv monokarbonylformaldehyd (FA) från dikarbonylmetylglyoxal (MGO)/glyoxal (GO) genom att modulera IKT-processen, vilket bekräftades genom fotofysikalisk och TD-DFT-analys. Sonden används för cellulär avbildning och kvantifiering av FA i konserverade livsmedel och MGO i manuka honung.


 

Vi vill klargöra att honeyandthenut.se inte är medicinskt utbildade och att källkritisk bedömning av ovan referenser och information kring vetenskapen bakom manukahonung lämnas till läsaren att ansvara för!

Köp Manuka Honung

Honey and The Nut på Instagram

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Takapuna, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Tawharanui, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Milford Sound, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Rangitoto, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Devonport, Nya Zeeland⁠ ⁠

Shakespear Park, Nya Zeeland⁠ ⁠

Takapuna, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Pancake Rocks, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Piha Beach, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Takapuna, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Tawharanui, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Lake Pupuke, Takapuna, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Shakespear Park, Nya Zeeland⁠ ⁠

Rangitoto, Nya Zeeland⁠ ⁠

Piha Beach, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠