ICON
ICON
  • Din varukorg är tom!

Vetenskapen bakom Manuka Honung

Uppdaterad , publicerad .

Manuka honung är en komplex dunderhonung från Nya Zeeland vars användning och nytta vida överstiger enkel bordshonung. Manuka honung kommer från bin som pollinerar Leptospermum scoparium, allmänt känd som Manukabusken, vilken sägs ha medicinska naturegenskaper.

Manukabuskens medicinska egenskaper överförs till manuka honungen, vilket resulterar i en potent medicinsk honung med antibakteriella, antivirala, antiinflammatoriska och antioxidanta effekter. Det pågår idag intensiv vetenskaplig forskning kring manuka honung som bekräftar dessa anmärkningsvärda naturegenskaper, men det råder fortfarande brist på djupare förståelse för hur aktiv manuka honung bekämpar bakterier och främjar läkning. Historiskt sett har de allra flesta forskningsstudier om manuka honung varit beskrivande och empiriska, men nyligen genomförda studier försöker ta reda på hur aktiv manuka honung verkar rent mekanistiskt, dvs. på cellulär och molekylär nivå. Denna brist på vetenskaplig förståelse begränsar idag den allmänmedicinska acceptansen för manuka honung, där den fortfarande betraktas som "alternativ" eller "kompletterande".

 

Metylglyoxal (MGO) har visats vara den naturligt förekommande aktiva ingrediensen som gör manuka honung så speciell. MGO bildas i honung av bin som pollinerar Leptospermum scoparium, allmänt känd som manukabusken. Idag klassificerar man verkningsgraden av manuka honung enligt två olika graderingar, MGO alternativt UMF (Unique Manuka Factor) där högre värde indikerar högre verkningsgrad. 

Med denna artikel redogör vi för vetenskapen bakom manuka honung med referenser till kända och i många fall vetenskapligt bevisade hälsofördelar med manuka honung - Sårläkning, Främja oral hälsa, Lindra hosta och halsont, Förebygga magsår, Förbättra matsmältning, Behandla cystisk fibros, Behandla akne samt Behandla svamp / candida. Sist i artikeln inkluderar vi även en automatisk sökning av de senaste vetenskapliga artiklarna som relaterar till manuka honung från PubMed, en publik och sökbar databas från US National Library of Medicine.

 

 

Sårläkning

Sedan antiken har honung använts för att behandla sår och brännskador1. 2007 godkändes manuka-honung av det amerikanska FDA som ett alternativ för sårbehandling2.

Flera studier har visat att manuka honung kan förbättra sårläkning, förstärka regenerering av vävnad och till och med minska smärta hos patienter som lider av brännskador3, 4. En tvåveckorsstudie undersökte effekterna av att applicera förband med manuka honung på 40 personer med sår som inte läkte. Resultaten visade att 88% av såren minskade i storlek. Dessutom hjälpte honungen att skapa en sur sårmiljö, som gynnar sårläkning5.

Manuka honung kan också hjälpa till att läka diabetessår. Studier har funnit att manuka honungsårförband, när de användes i kombination med konventionell sårbehandling, läkte diabetessår mer effektivt än enbart konventionell behandling6, 7.

En annan studie observerade effektiviteten av manukahonung i läkning av ögonlockssår efter operation. De fann att alla ögonlockssår botade bra, oavsett om snittet behandlades med manukahonung eller vaselin. Patienter rapporterade emellertid att ärrbildning som behandlats med manukahonung var mindre styv och betydligt mindre smärtsam jämfört med ärr som behandlats med vaselin8.

Vidare är manuka-honung effektiv vid behandling av sårinfektioner orsakade av antibiotikaresistenta stammar, såsom Staphylococcus aureus (MRSA)9, 10. Därför kan regelbunden lokal applicering av manukahonung på sår och infektioner hjälpa till att förhindra MRSA11. Forskare har tagit fram en “lager-på-lager” mjuk vävnad där negativt laddad manuka honung blandas med positivt laddad materia som på så sätt skapar en naturell “antibiotika” för effektivt in-vitro skydd mot infektioner24.

 

Främja oral hälsa

Studier har visat att manuka honung attackerar skadliga orala bakterier i samband med plackbildning, tandköttsinflammation och tandröta. Specifikt har forskning visat att manuka honung med en hög antibakteriell aktivitet är effektiv för att hämma tillväxten av skadliga orala bakterier som P. gingivalis och A. actinomycetemcomitans12, 13.

En studie undersökte effekterna på plack och tandköttsinflammation av att tugga eller suga på en honung-karamell baserad på manuka honung. Deltagarna gavs instruktioner att antingen tugga eller suga honung-karamellen i 10 minuter alternativt tugga ett sockerfritt tuggummi efter sina tre dagliga måltider. Gruppen med honung-karamellen visade en signifikant minskning av plack och tandköttsblödning, jämfört med de som fick det sockerfria tuggummit14.

Idén att konsumera honung för god munhälsa kan verka motsatt, eftersom du antagligen har fått höra att att konsumera för många godis kan leda till håligheter. Till skillnad från godis och raffinerat socker gör manuka honungs kraftiga antibakteriella effekter det dock osannolikt att det bidrar till håligheter eller tandröta.

 

Lindra hosta och halsont

Manuka honung kan lindra halsont genom dess antivirala och antibakteriella egenskaper som minskar inflammation, attackerar bakterier, och täcker det inre fodret i halsen för en lugnande effekt. Forskare har visat att en dos av honung innan sömn kan lindra besvär av nattlig hosta och folkhälsomyndigheten i Storbritannien rekommenderar nu honung framför antibiotika för att dämpa besvär av hosta.15, 22 

Studier som utvärderat antivirala aktiviteten för honung har visat att manukahonung har en potent aktiv egenskap för att motverka influensavirus, vilket indikerade potentiell medicinskt värde.26, 27.

En studie på patienter som konsumerade manuka honung under kemoterapibehandling för huvud- och nackcancer visade på signifikant minskning av Streptococcus mutans, en typ av bakterier som är ansvariga för ont i halsen16. En tidigare patient rapporterar hur regelbundet intag av manukahonung under strålningsbehandling mot cancer kan motverka obehagliga sår i mun och hals28.

 

Förebygga magsår

Forskning tyder på att manuka honung kan hjälpa till att behandla magsår orsakade av H. pylori, en vanlig typ av bakterier som är ansvarig för majoriteten av magsår. Till exempel undersökte en provrörsstudie dess effekter på biopsier av magsår orsakade av H. pylori där resultaten var positiva och antydde att manuka honung är ett användbart antibakteriellt motmedel17.

Magsår kan också orsakas av överdriven alkoholkonsumtion. En studie på råttor har visat att manuka honung hjälper till att förhindra alkoholinducerade magsår18.

 

Förbättra matsmältning

Forskare har upptäckt att regelbunden konsumtion av manuka honung kan bidra till att minska symtom från matsmältningsstörning som t.ex. förstoppning, diarré, magsmärta och oregelbundna tarmrörelser. Manuka honung har visat sig förbättra antioxidantstatusen och minska inflammation hos råttor med både inflammatorisk tarmsyndrom (IBS) och ulcerös kolit, en typ av inflammatorisk tarmsjukdom19.

Manuka honung har också visats attackera stammar av Clostridium difficile, ofta kallad C. diff, en typ av bakteriell infektion som orsakar svår diarré och inflammation i tarmen. C. diff behandlas vanligtvis med antibiotika. I en ny studie har effektiviteten av manuka honung på C. diff-stammar observerats, med positiva resultat20.

 

Behandla cystisk fibros

Cystisk fibros är en ärftlig störning som skadar lungorna och kan påverka matsmältningssystemet och andra organ. Manuka honung har visat sig bekämpa bakterier som orsakar övre luftvägsinfektioner, vanliga hos personer med cystisk fibros. Pseudomonas aeruginosa och Burkholderia spp. är två vanliga bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner i övre luftvägarna. Flera studier har observerat effektiviteten av manukahonung mot dessa bakterier hos personer med cystisk fibros och resultaten indikerar hämmande tillväxt i samband med antibiotikabehandling21, 25.

 

Behandla akne

Den antimikrobiella aktiviteten hos manuka honung, när den används i kombination med en låg-pH-produkt, marknadsförs ofta för att bekämpa akne. Manuka honungens antinflammatoriska egenskaper kan hjälpa till att hålla huden fri från bakterier, vilket kan minska inflammation och påskynda läkningen av akne. Ytterligare forskning behövs för att förklara manuka honung som ett användbart hemmedicin mot akne!

 

Behandla svamp / candida

Forskning visar att manuka honung är ett effektivt komplement till allmän medicinering mot svampinfektion, mer specifikt mot Candida tropicalis23.

 

Referenser

1. Therapeutic Manuka Honey: No Longer So Alternative, 2016
2. FDA Clearance: Wound dressing with Manuka Honey, 2007
3. Health Benefits of Manuka Honey as an Essential Constituent for Tissue Regeneration, 2017
4. Evidence for Clinical Use of Honey in Wound Healing as an Anti-bacterial, Anti-inflammatory Anti-oxidant and Anti-viral Agent: A Review, 2013
5. Clinical and bacteriological outcome of wounds treated with honey. An analysis of a series of 40 cases, 1993
6. Honey: a potential therapeutic agent for managing diabetic wounds., 2014
7. Manuka honey-impregnated dressings in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers., 2014
8. Effect of Manuka Honey on Eyelid Wound Healing: A Randomized Controlled Trial., 2017
9. Proteomic and genomic analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) exposed to manuka honey in vitro demonstrated down-regulation of virulence markers, 2014
10. In-vitro susceptibility of methicillin-resistant Stayphylococcus aureus to honey., 2017
11. Manuka honey inhibits cell division in methicillin-resistant Staphylococcus aureus., 2011
12. Antibacterial potential of Manuka honey against three oral bacteria in vitro., 2014
13. Honey - a potential agent against Porphyromonas gingivalis: an in vitro study., 2014
14. The effects of manuka honey on plaque and gingivitis: a pilot study., 2004
15. A comparison of the effect of honey, dextromethorphan, and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents., 2010
16. Streptococcus mutans in saliva of normal subjects and neck and head irradiated cancer subjects after consumption of honey., 2000
17. Susceptibility of Helicobacter pylori to the antibacterial activity of manuka honey., 1994
18. Antioxidant, Anti-inflammatory, and Antiulcer Potential of Manuka Honey against Gastric Ulcer in Rats, 2016
19. Effect of different doses of Manuka honey in experimentally induced inflammatory bowel disease in rats., 2008
20. Antibacterial effect of Manuka honey on Clostridium difficile., 2013
21. A demonstration of the susceptibility of clinical isolates obtained from cystic fibrosis patients to manuka honey, 2015
22. Honey, not antibiotics, recommended for coughs, 2018
23. Honey as a Strategy to Fight Candida tropicalis in Mixed-Biofilms with Pseudomonas aeruginosa, 2020 (original)
24. How a Manuka Honey ‘sandwich’ could be the key to fighting infections, 2019
25. Anti-pseudomonad Activity of Manuka Honey and Antibiotics in a Specialized ex vivo Model Simulating Cystic Fibrosis Lung Infection, 2019
26. Anti-influenza Viral Effects of Honey In Vitro: Potent High Activity of Manuka Honey, 2014
27. In vitro evaluation of the antiviral activity of methylglyoxal against influenza B virus infection, 2016
28. Aloe Vera & Manuka Honey for Radiotherapy, 2017

 


Köp Manuka Honung


Automatisk sökning på vetenskapliga artiklar relaterade till manuka honung från PubMed, US National Library of Medicine, National Institutes of Health. PubMed manukahonung / manuka referenser


2022-04-22: En omfattande undersökning av fenoliska beståndsdelar som rapporterats i monoflorala honungsprodukter runt om i världen (original: A Comprehensive Survey of Phenolic Constituents Reported in Monofloral Honeys around the Globe)

Syftet med denna översikt är att ge en omfattande översikt över den stora mängd fenolföreningar som hittills har identifierats i ett stort antal monoflorala honungssorter som finns globalt. Den sammanställda informationen är strukturerad enligt flera teman, bland annat botanisk familj och släkte för de monoflorala honungssorter för vilka fenoliska beståndsdelar har rapporterats, de kemiska klasser som fenolföreningarna kan hänföras till och den analysmetod som använts för att bestämma föreningar som...


2022-04-20: Genetisk variation i blommande egenskaper hos Tasmanian Leptospermum scoparium och samband med klimatfaktorer i hemortens proveniens (original: Genetic Variation in Flowering Traits of Tasmanian Leptospermum scoparium and Association with Provenance Home Site Climatic Factors)

Leptospermum scoparium håller på att växa fram som en ekonomiskt viktig växt för kommersiell produktion av mānukahonung och eteriska oljor, som båda har unika antibakteriella egenskaper. Detta är den första kvantitativa genetiska studien av variationen för L. scoparium-egenskaper för att stödja dess domesticering. I studien användes växter från 200 öppet pollinerade familjer från 40 inhemska populationer från hela artens utbredningsområde i Tasmanien, som odlades i ett fältförsök i en vanlig trädgård. De egenskaper som studerades var överlevnad,...


2022-04-20: Undersökning av den antimikrobiella synergieffekten mellan utvalda naturliga substanser på Streptococcus mutans för att identifiera kandidater för kontroll av karies (original: Exploration of the Antimicrobial Synergy between Selected Natural Substances on Streptococcus mutans to Identify Candidates for the Control of Dental Caries)

Karies orsakas av en uppbyggnad av sura slutprodukter som uppstår vid mikrobernas metabolism i tandplack. Naturliga produkter som är allmänt tillgängliga skulle kunna användas som alternativ eller kompletterande behandling mot karies. När två produkter används tillsammans ger de ibland en starkare antimikrobiell effekt än den förväntade additiva effekten. Dessa synergistiska kombinationer är ofta bättre behandlingsalternativ eftersom enskilda medel kanske inte har tillräcklig antimikrobiell effekt....


2022-04-14: En fluorescerande sonde av antracenkarboximid-guanidin för selektiv detektion av glyoxaler under svaga sura förhållanden. (original: An anthracenecarboximide-guanidine fluorescent probe for selective detection of glyoxals under weak acidic conditions)

En antracenkarboximid-guanidinbaserad fluorescerande sond ANC-DCP-1 för selektiv detektion av glyoxaler (metylglyoxal och glyoxal, GOS) framför formaldehyd under svagt sura förhållanden vid pH 6,0 rapporterades. Proben visade stor potential för att studera relativa GOS-nivåer i svagt sura biologiska vätskor, t.ex. i urin för diabetesdiagnostik och -prognos, och den har också använts inom livsmedelsindustrin, t.ex. för snabb bestämning av unika manukafaktorer (UMF) i skala för Manuka...


2022-04-11: Fysikalisk-kemisk karakterisering och biologiska egenskaper hos tallhonung som produceras i Grekland (original: Physicochemical Characterization and Biological Properties of Pine Honey Produced across Greece)

Tallhonung är en honungsdagghonung som produceras i östra Medelhavsområdet (Grekland och Turkiet) från sekret från den sugande insekten Marchalina hellenica (Gennadius) (Coccoidea: Marchalini-dae) som äter på levande delar av Pinus-arter. Numera har honungsdagghonung väckt stor uppmärksamhet på grund av sin biologiska aktivitet. Syftet med den här studien var att undersöka enblommiga tallhonungsprover som produceras i Grekland med avseende på deras fysikalisk-kemiska parametrar och antioxidativa och antibakteriella egenskaper....


2022-03-27: Cytoprotektiv antioxidant, antiinflammatorisk och antifibrotisk effekt av sellerifröolja och manuka honung mot cyklofosfamidinducerad cystit hos kaniner (original: Cytoprotective Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Antifibrotic Impact of Celery Seed Oil and Manuka Honey Against Cyclophosphamide-Induced Cystitis in Rabbits)

Patienter som behandlas med cyklofosfamid (CP) lider vanligtvis av allvarlig hemorragisk cystit (HC). Vår tidigare studie visade att mesna + selleribehandling delvis förbättrade HC. Det finns därför ett stort behov av att söka alternativa behandlingar för att få ett fullständigt skydd mot CP-inducerad HC. I den aktuella studien undersöktes effekterna av behandling med mesna + sellerifröolja (MCSO) eller mesna + manuka honung (MMH) mot CP-inducerad HC hos vuxna hankaniner. De fyrtio kaninerna delades upp i...


2022-03-24: Antimikrobiell utvärdering av olika typer av honung mot karbapenemasproducerande gramnegativa kliniska isolat (original: Antimicrobial Evaluation of Various Honey Types against Carbapenemase-Producing Gram-Negative Clinical Isolates)

Utvecklingen av antibiotikaresistens är ett stort folkhälsoproblem, eftersom infektioner i allt högre grad inte längre reagerar på antibiotika. Den ökande antimikrobiella resistensen har väckt forskarnas intresse för att utveckla alternativa strategier med hjälp av naturliga föreningar med antibakteriell aktivitet, som honung, som har visat sig vara ett medel för att behandla flera infektioner och sårskador. Trots detta har honungens antibakteriella effekt främst utvärderats mot grampositiva bakterier. Därför har vi...


2022-03-09: Exudat från Picea abies, Pinus nigra och Larix decidua: Kromatografisk jämförelse och pro-migrerande effekter på keratinocyter in vitro (original: Exudates of Picea abies, Pinus nigra, and Larix decidua: Chromatographic Comparison and Pro-Migratory Effects on Keratinocytes In Vitro)

Balsam och hartser från Picea abies, Larix decidua och Pinus nigra används traditionellt för att behandla sår. Tre kromatografiska tekniker som skiljer sig åt i fråga om separationskapacitet och tekniska krav har använts för att skilja mellan dessa växtexudat. En TLC-metod har fastställts för jämförelse av fingeravtryck, vilket ger en snabb överblick över ett stort antal prover till en låg kostnad. HPLC-DAD (RP18) och UHPSFC-DAD (Torus 2-Picolylamin), med koppling till ESI-MS, representerade ortogonala kromatografiska system...


2022-02-28: Roll för reparation och regenerering av celler i ett tidigt skede av hjärtskada som förmedlas av trombocytrik plasma (original: Role of platelet rich plasma mediated repair and regeneration of cell in early stage of cardiac injury)

Platelet-rich plasma (PRP) är en allmänt accepterad behandlingsmetod och har höjt kvaliteten på vården bland läkare. PRP har använts under det senaste decenniet för att förbättra de kliniska resultaten av plastiska behandlingar, parodontalkirurgi och intrabeniga defekter. Enligt viss forskning kan förhöjda nivåer av PRP-tillväxtfaktorer som kan främja vävnadsreparation och har potential för PRP att vara fördelaktigt i regenereringsprocesser som Maxillofacial- och käkkirurger, veterinärer, idrottsutövare,...


2022-02-24: Identifiering av multiresistenta mikroorganismer, inklusive Bergeyella zoohelcum, som förvärvats från huden/protesgränssnittet hos amputerade personer och deras känslighet för Medihoney™ och vitlöksextrakt (allicin). (original: The Identification of Multidrug-Resistant Microorganisms including Bergeyella zoohelcum Acquired from the Skin/Prosthetic Interface of Amputees and Their Susceptibility to Medihoney™ and Garlic Extract (Allicin))

Användare av proteser riskerar att det ansamlas potentiellt läkemedelsresistenta patogena bakterier i gränssnittet mellan hud och protes. I den här studien tog vi ytsvabbar från gränssnittet mellan hud och protes hos elva handikappade idrottare för att identifiera de mikroorganismer som fanns där. Förutom att bestämma deras antimikrobiella resistensprofil bedömde vi deras känslighet för Manuka Honung och vitlöksextrakt (allicin). Elva frivilliga fick i uppdrag att svabba huden vid gränssnittet mellan hud och protes. Efter...


2022-01-16: Mikrobiotadiversitet och bakteriebelastning efter framgångsrik behandling av Clostridioides difficile-infektion med honungssköljning hos 4 patienter (original: Microbiota diversity and bacterial load after successful treatment of Clostridioides difficile infection with honey lavage in 4 patients)

I detta brev beskrivs en experimentell behandling av fyra patienter med terapiresistent Clostridioides difficile-infektion. Dessa fyra patienter behandlades med Manuka Honung via kolonsköljning. Först fick patienterna en tredagars fidaxomicinbehandling. Kolonsköljningen utfördes den tredje dagen. Under en efterföljande ileokolonoskopi applicerades 300 mL 15 % Manuka Honung via en spraykateter. Patienterna låg kvar i sängen i två timmar efter ingreppet och hade ingen avföring. Patientens...


2021-12-29: Användning av honung för sårvård av rå yta vid spontan bristning av submandibulär abscess som sträcker sig till submental och höger hals: En fallbeskrivning (original: The application of honey in wound care of raw surface at spontaneous rupture submandibular abscess that extends to submental and right neck: A case report)

SLUTSATS: Användning av Nusantara-honung för att behandla råa ytor kan bidra till att påskynda sårläkningen och ge kostnadseffektivitet. Det förekom inga allergiska reaktioner eller sekundära bakterieinfektioner efter användning av honung hos denna patient.


2021-12-20: Identifiering av komponenter i honung från Kazakstan som korrelerar med antimikrobiell aktivitet mot mikroorganismer som infekterar sår och hud. (original: Identification of components in Kazakhstan honeys that correlate with antimicrobial activity against wound and skin infecting microorganisms)

SLUTSATSER: De honungssorter från Kazakstan som valdes ut i denna studie uppvisade antimikrobiell aktivitet mot sår- och hudinfekterande mikroorganismer. Föreningar som identifierats som korrelerande med antimikrobiell aktivitet kan betraktas som potentiella bioaktiva ämnen för behandling av sår- och hudinfektioner.


2021-12-08: Manuka Honung i kombination med 5-fluorouracil minskar de fysiska parametrarna hos kolonsfärer som är berikade med cancerstamliknande celler och minskar deras motståndskraft mot apoptos. (original: Manuka honey in combination with 5-Fluorouracil decreases physical parameters of colonspheres enriched with cancer stem-like cells and reduces their resistance to apoptosis)

Syftet med detta arbete var att utvärdera in vitro-effekten av Manuka Honung och dess kombination med 5-Fu, det vanligaste läkemedlet som används vid behandling av tjocktarmscancer, på de morfologiska och fysiska parametrarna hos kolonssfärer som är berikade med cancerstamliknande celler som härrör från HCT-116-cellinjen för kolonadenokarcinom, samt på apoptosfrekvensen. Manuka Honung, ensam och i högre grad i kombination med 5-Fu, minskade vikten, diametern och massatätheten hos sfäroiderna och inducerade apoptos genom...


2021-12-05: Potentiella effekter av Saudi Shaoka (Fagonia bruguieri) honung mot multiresistenta bakterier och cancerceller i jämförelse med Manuka Honung. (original: Potential effects of Saudi Shaoka (Fagonia bruguieri) honey against multi-drug-resistant bacteria and cancer cells in comparison to Manuka honey)

Den globala spridningen av antimikrobiellt resistenta infektionssjukdomar och cancer är det mest utbredda folkhälsoproblemet och har lett till hög dödlighet. Syftet med denna studie är att utvärdera och verifiera den antibakteriella och antitumöraktiviteten hos Shaoka- och Manuka Honung mot patogena bakterier, humana hepatokarcinom- (HepG2) och bröstcancercellinjer (MCF-7). Shaoka-honung analyserades med hjälp av HPLC, UV-vis och GC/MC, medan den antibakteriella aktiviteten mättes med hjälp av agardiffusion, broth microdilution....


2021-11-24: Utvärdering av effekten av 30 olika eteriska oljor mot Varroa destructor och honungsbiarbetare (Apis mellifera) (original: Evaluating the Efficacy of 30 Different Essential Oils against Varroa destructor and Honey Bee Workers (Apis mellifera))

Eteriska oljor och deras beståndsdelar är allmänt kända för sina akaricidala effekter och används som ett alternativ till syntetiska akaricider för att kontrollera Varroa destructor-populationen. För många eteriska oljor är dock inte den exakta akaricidala effekten mot Varroakvalster eller mot honungsbin känd. I den här studien undersöktes 30 olika eteriska oljor med hjälp av en bioassay för resthalter i glasflaskor. Eteriska oljor med en varroakid effekt på > 70 % testades...


2021-11-21: Saudiarabisk honung: Ett lovande terapeutiskt medel för behandling av sårinfektioner (original: Saudi Honey: A Promising Therapeutic Agent for Treating Wound Infections)

Behandling av sår, särskilt kroniska sår, är en stor utmaning inom hälso- och sjukvården, med allvarliga kliniska och ekonomiska bördor. Flera olika behandlingsmetoder, inklusive användning av silver och jod, har dramatiskt förbättrat sårläkningen och minskat förekomsten av infektioner. När sårbehandlingen väl är infekterad av läkemedelsresistenta bakterier blir den dock en allvarlig komplikation, med begränsad tillgång till effektiva antibiotika, vilket leder till hög sjuklighet och dödlighet. Därför bör man...


2021-11-09: Design, framställning och in vitro karaktärisering av biomimetiska och bioaktiva nanofibrer baserade på kitosan/polyetenoxid som sårförband. (original: Design, preparation and in vitro characterization of biomimetic and bioactive chitosan/polyethylene oxide based nanofibers as wound dressings)

Chitosanbaserade nanofibrer (CS-NF) är utmärkta konstgjorda extracellulära matriser (ECM) på grund av att CS liknar glykosaminoglykanerna i de naturliga ECM:erna. Trots denna utmärkta egenskap är den dåliga elektrospinnbarheten och de mekaniska egenskaperna hos CS ansvariga för viktiga begränsningar när det gäller dess biomedicinska tillämpningar. För att förbättra CS:s fysikalisk-kemiska egenskaper formulerades nya bioaktiva och biomimetiska CS-NF:er med polyetenoxid (PEO), med inbyggda...


2021-11-09: Effekten av topisk honung jämfört med systemisk gentamicin för behandling av infekterade krigssår i en svinmodell: En experimentell pilotstudie utan överlägsenhet (original: Efficacy of topical honey compared to systemic gentamicin for treatment of infected war wounds in a porcine model: A non-inferiority experimental pilot study)

SLUTSATS: I slutet av behandlingen var antalet S. aureus lika stort med lokalt applicerad Manuka Honung och intramuskulärt gentamicin. Sårytan var oförändrad med lokalt applicerad Manuka Honung och minskade med intramuskulärt gentamicin. Topiskt applicerad Manuka Honung kunde följaktligen vara icke underlägsen intramuskulärt gentamicin när det gäller att minska kolonisationen av S. aureus på sårytan, men inte när det gäller att minska sårstorleken. Användningen av förband med Manuka Honung för att förhindra ytterligare utveckling av ett...


2021-10-10: Utforskning av den potential som hyaluronsyrabaserad hydrogel av manuka honung har för att läka köldskador genom in-silico antitrombotiska och trombocythämmande studier av de viktigaste fytokonstituenterna och in-vivo utvärdering av Wistar-råttmodellen. (original: Exploring the frostbite healing potential of hyaluronic acid based hydrogel of Manuka honey through in-silico antithrombotic and anti-platelet studies of major phytoconstituents and in-vivo evaluation in Wistar rat model)

SLUTSATS: Detta resultat innebär att den beredda hydrogelen kan fungera som en effektiv formulering för att läka frostskador.


2021-10-06: Upptäckt av sirapsförfalskningar i manuka- och jarrah-honung med hjälp av HPTLC-multivariat dataanalys. (original: Detection of syrup adulterants in manuka and jarrah honey using HPTLC-multivariate data analysis)

Högpresterande tunnskiktskromatografi (HPTLC) användes i en kemometrisk undersökning av de härledda socker- och organiska extraktprofilerna i två olika honungssorter (Manuka och Jarrah) med förfalskade ämnen. Varje honung förvanskades med en av sex olika sockersirapssorter (ris-, majs-, guld-, sirap-, sirapssyra-, glukos- och lönnsirapssorter) i fem olika koncentrationer (10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 % w/w). Den kemometriska analysen baserades på de kombinerade datasetterna för socker- och organiska extraktprofiler. För att erhålla...


2021-09-23: Egentlig Ramansignalförstärkning för snabb identifiering och detektering av metylglyoxal i manuka honung. (original: Intrinsic Raman signal amplification for rapid identification and detection of methylglyoxal in manuka honey)

Metylglyoxal (MGO) är den primära materialbasen för den antibakteriella aktiviteten utan peroxid (NPA) hos manuka honung från Nya Zeeland. Det är därför nödvändigt att identifiera kvaliteten eller särskilja honungens kvalitet eftersom inte alla manuka honungar på marknaden uppvisar NPA. Den nuvarande rutinmässiga metoden för att upptäcka MGO omfattar högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Den kräver dock lång tid (∼8 timmar) för derivatisering av provet. Här rapporterar vi om en egenutvecklad...


2021-09-05: Manuka Honung: Ett lovande sårförbandsmaterial för kroniska sår som inte läker: En retrospektiv studie (original: Manuka honey: A promising wound dressing material for the chronic nonhealing discharging wounds: A retrospective study)

SLUTSATS: Användningen av manuka honung som sårförbandsmaterial i vår studie har visat sig främja tillväxten av vävnader för sårreparation, dämpa inflammation och åstadkomma snabb autolytisk debridering.


2021-08-31: Effekterna av en egenutvecklad hydrogel av Manuka Honung och eteriska oljor på läkning av akuta sår med full tjocklek hos hundar. (original: The effects of a proprietary Manuka honey and essential oil hydrogel on the healing of acute full-thickness wounds in dogs)

SLUTSATS: Den här studien gav inte stöd för att använda HoneyCure® på små, akuta sår hos friska hundar. Applicering kan dock vara fördelaktigt i det tidiga proliferativa skedet av sårläkning och i sår som skulle gynnas av en tidig, robust epitelisering.


2021-08-24: De bioaktiva, antioxidativa, antibakteriella och fysikalisk-kemiska egenskaperna hos en rad kommersiellt tillgängliga australiska honungsprodukter. (original: The bioactive, antioxidant, antibacterial, and physicochemical properties of a range of commercially available Australian honeys)

Honung är en övermättad sockerlösning som framställs av växtnektar, vars sammansättning påverkas av geografiskt och blommigt ursprung och som har flera egenskaper som bidrar till dess hälsorelaterade egenskaper. Syftet med denna studie var att fastställa den bioaktiva sammansättningen, antioxidativa egenskaperna, den antibakteriella aktiviteten och de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos kommersiella australiska honungsprodukter. Totalt valdes 42 kommersiella australiska honungsprodukter ut och kategoriserades enligt beskrivningar på etiketten....


2021-08-06: Kemiska element och kvaliteten på Manuka Honung (Leptospermum scoparium) (original: Chemical Elements and the Quality of Mānuka (Leptospermum scoparium) Honey)

Markegenskaperna i honungsbinas födosöksområde påverkar honungens sammansättning. Vårt mål var att fastställa sambanden mellan de antimikrobiella egenskaperna hos nyzeeländsk manuka honung (Leptospermum scoparium) och grundämneskoncentrationerna i honung, växter och jord. Vi analyserade jord, växter och färska manuka honungsprover från Wairarapa-regionen i Nya Zeeland med avseende på de kemiska grundämnena och honungens antimikrobiella aktivitet som indikeras av metylglyoxal (MGO) och dihydroxyaceton (DHA).....


2021-07-20: Nektarens fotosyntes bidrar till produktionen av nektar från mānuka (Leptospermum scoparium). (original: Nectary photosynthesis contributes to the production of mānuka (Leptospermum scoparium) floral nectar)

De nuvarande modellerna för produktion av nektar från blommor omfattar inte något bidrag från fotosyntesen i grön nektarsubstans, trots att många arter har gröna nektarer. Mānuka (Leptospermum scoparium) blommande nektarier är gröna, och förutom socker innehåller deras nektar dihydroxyaceton (DHA), som är en föregångare till det antimikrobiella ämnet i honungen. Vi undersökte orsakerna till variationen i mānuka-blommornas nektarproduktion, särskilt effekten av ljuset som faller på nektaren. Blomgas...


2021-07-05: Analys av skillnader mellan enblommig honung från olika botaniska ursprung baserat på icke-målinriktad metabolomik med hjälp av ultrahögpresterande vätskekromatografi-kvadrupol time-of-flight-masspektrometri. (original: Analysis of differences between unifloral honeys from different botanical origins based on non-targeted metabolomics by ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry)

Olika nektarväxter innehåller olika sekundära metaboliter. Här undersöktes skillnaderna i innehållet av endogena metaboliter i honung från åtta botaniska ursprung (dvs. akacia-, jujube-, vitex-, lind-, bovete-, manuka-, vargbärs- och modersmörblommahonung) med hjälp av en icke-målinriktad metabolomikbaserad metod. Metoden omfattade förbehandling genom extraktion i fast fas och ultrahögpresterande vätskekromatografi-kvadrupol time-of-flight-masspektrometri (UPLC-Q-TOF-MS^(E)). En...


2021-07-01: Jämförelse av den antimikrobiella effekten av grekisk honung från ön Lemnos och Manuka Honung från Nya Zeeland mot kliniskt viktiga bakterier (original: Comparing the Antimicrobial Actions of Greek Honeys from the Island of Lemnos and Manuka Honey from New Zealand against Clinically Important Bacteria)

Honung är ett naturligt livsmedel med en lång historia som traditionell medicin på grund av dess många biologiska egenskaper, inklusive antimikrobiella, antioxidativa, anti-tumör- och antiinflammatoriska egenskaper. I den här studien utvärderades den antimikrobiella effekten av åtta olika honungssorter från ön Lemnos (nordöstra Grekland) och manuka honung (från Nya Zeeland, UMF 30+, licensierad i många länder som topiskt medicinskt preparat) mot tio kliniskt relevanta bakterier, inklusive fem grampositiva bakterier, som är...


2021-07-01: Monoflorala honungsprodukter som en potentiell källa till naturliga antioxidanter, mineraler och läkemedel (original: Monofloral Honeys as a Potential Source of Natural Antioxidants, Minerals and Medicine)

Den vegetativa mångfalden är baserad på olika klimat och geografiskt ursprung. När det gäller biodling är växtriket mångfald starkt korrelerat med produktionen av en stor variation av honung. På grundval av den befintliga växtmångfalden i varje land produceras därför flera olika honungsvarianter med olika hälsoegenskaper. Biodlingspotentialen och konsumtionspreferenserna återspeglas i produkternas mångfald, vilket leder till en ökning av regionens ekonomi och omfattande export. I den...


Köp Manuka Honung


2021-06-22: Utmärkt antibakteriell aktivitet hos slovakiska honungssorter på bakterier som oftast infekterar kroniska sår. (original: Excellent antibacterial activity of Slovak honeys on bacteria mostly infecting chronic wounds)

INLEDNING OCH SYFTE MED STUDIEN: Kroniska sår koloniseras ofta av olika bakteriearter och koloniseringen övergår ofta till sårinfektion, vilket allvarligt försämrar läkningsprocessen. Med ökande antimikrobiell resistens kan den antimikrobiella behandlingen av kroniska sår bli ytterst utmanande. Återupptäckten av gamla och bortglömda antimikrobiella behandlingsalternativ, såsom apitherapi, kan bidra till att lösa problemet med obotliga kroniska sårinfektioner. Syftet med denna studie var att...


2021-06-02: IKT-baserad vattenlöslig fluorescerande sond för att särskilja mono- och dikarbonylarter och analys i livsmedel. (original: ICT based water-soluble fluorescent probe for discriminating mono and dicarbonyl species and analysis in foods)

En unik och mycket vattenlöslig IKT-baserad fluorescerande sond har utvecklats för effektiv detektion och diskriminering av reaktiv monokarbonylformaldehyd (FA) från dikarbonylmetylglyoxal (MGO)/glyoxal (GO) genom att modulera IKT-processen, vilket bekräftades genom fotofysikalisk och TD-DFT-analys. Sonden används för cellulär avbildning och kvantifiering av FA i konserverade livsmedel och MGO i manuka honung.


2021-06-01: Kemiska analyser och antimikrobiell aktivitet hos nio olika typer av kinesisk honung utan blommor jämfört med manuka honung (12+ och 20+). (original: Chemical Analyses and Antimicrobial Activity of Nine Kinds of Unifloral Chinese Honeys Compared to Manuka Honey (12+ and 20+))

Honung har goda antimikrobiella egenskaper och kan användas för medicinsk behandling. De antimikrobiella egenskaperna hos de enblommiga honungssorterna är olika. I den här studien utvärderade vi den antimikrobiella och antioxidativa aktiviteten hos nio sorters kinesisk enblommig honung. Dessutom användes gas-kromatografi-jonrörlighetsspektrometri (HS-GC-IMS) för att upptäcka deras flyktiga komponenter. De relevanta resultaten är följande: 1. Agardiffusionstestet visade att diametern på...


2021-05-28: Manuka Honung ökade känsligheten hos HepG2, hepatocellulära karcinomceller, för doxorubicin och inducerade apoptos genom hämning av Wnt/β-catenin och ERK1/2. (original: Manuka honey enhanced sensitivity of HepG2, hepatocellular carcinoma cells, for Doxorubicin and induced apoptosis through inhibition of Wnt/β-catenin and ERK1/2)

SLUTSATSER: Våra data visade en synergistisk hämmande effekt av MH på DOX-medierad apoptotisk celldöd i HCC-celler. Såvitt vi vet ger den här studien den första rapporten om MH:s anticanceraktivitet och dess kombinerade behandling med DOX på HCC-cellinjer, vilket introducerar MH som en lovande naturlig och icke-toxisk anticancerförening.


2021-05-18: Alternativa behandlingar för torra ögon (original: Alternative therapies for dry eye disease)

SYFTET MED ÖVERSYNEN: Torra ögon (DED) är en multifaktoriell sjukdom som drabbar cirka 5-50 % av individerna i olika populationer. Bidragande orsaker till torrhetssjukdomen är bland annat, men inte uteslutande, hypofunktion av tårkörteln, dysfunktion av meibomkörteln, inflammation i ögonytan och dysfunktion av hornhinnanervarna. Nuvarande DED-behandlingar är inriktade på vissa aspekter av sjukdomen, t.ex. inflammation i ögonytan, men inte alla individer får tillräcklig symtomlindring. Den här granskningen fokuserar därför på...


2021-04-29: Nya hyaluronsyra/polyetenoxid-baserade elektrospända nanofibrer: Design, karakterisering och biologisk utvärdering in vitro (original: New Hyaluronic Acid/Polyethylene Oxide-Based Electrospun Nanofibers: Design, Characterization and In Vitro Biological Evaluation)

Naturliga föreningar har använts för att främja sårläkning och förekommer även i dagens kliniska förfaranden. I den här forskningen inkluderades olika naturliga aktiva komponenter som propolis, Manuka Honung, insulin, L-arginin och Calendula officinalis-infusion i hyaluronsyra/poly(etylen)oxid-baserade elektrospinnade nanofibrer för att utforma innovativa biomaterial för sårbehandling. Morfologi och genomsnittlig fiberdiameter analyserades med hjälp av svepelektronmikroskopi. Kemiska...


2021-04-25: Metylglyoxal påverkar utvecklingen av Caenorhabditis elegans via lin-41-beroende väg. (original: Methylglyoxal influences development of Caenorhabditis elegans via lin-41-dependent pathway)

Metylglyoxal är en mycket reaktiv dikarbonylförening. Den kan erhållas antingen endogent genom biologiska enzymatiska/icke-enzymatiska vägar eller exogent genom upptag av vissa livsmedel och drycker, t.ex. manuka honung. Studier om dess biologiska egenskaper är ganska kontroversiella, även om majoriteten rapporterade ett positivt samband mellan metylglyoxal och vissa patologier. I den här rapporten testade vi om metylglyoxal kan förändra utvecklingen hos djur med hjälp av Caenorhabditis...


2021-04-13: Manuka Honung: Möjlighet och säkerhet vid postoperativ neurokirurgisk sårvård: Manuell honung: genomförbarhet och säkerhet (original: Manuka Honey: Feasibility and Safety in Postoperative Neurosurgical Wound Care)

SLUTSATSER: I denna lilla fallserie av neurokirurgiska patienter med risk för dålig sårläkning tolererades ALH av medicinsk kvalitet väl utan patientrapporterade biverkningar. ALH kan ha förhindrat behovet av operativ debridering hos majoriteten av patienterna. Ytterligare prospektiva studier är nödvändiga för att fastställa dess effektivitet för sårläkning i den neurokirurgiska populationen.


2021-04-06: Påverkan på mikromiljön av en ny bioteknisk sårprodukt, APIS®: En preliminär In Vitro-analys av inflammatoriska markörer och utsöndring av tillväxtfaktorer (original: Microenvironment Influence of a Novel Bioengineered Wound Product, APIS®: A Preliminary In Vitro Analysis of Inflammatory Marker and Growth Factor Secretion)

SLUTSATS: Resultaten från denna preliminära in vitro-utvärdering tyder på att BWP har potential att skapa balans i sårets mikromiljö genom att minska MMP-9/TIMP-1-kvoten från makrofager och att föra tidigare avstannade kroniska sår mot läkning genom att utlösa frisättning av tillväxtfaktorer från fibroblaster.


2021-04-02: Multidimensionell jämförande analys av bioaktiva fenolföreningar i honung av olika ursprung (original: Multidimensional Comparative Analysis of Bioactive Phenolic Compounds of Honeys of Various Origin)

Honung är en naturprodukt som har sina hälsofördelar tack vare sina många bioaktiva föreningar. Honungens sammansättning är mycket varierande och beror på typ av honung och dess ursprung. Den antioxidativa kapaciteten beror främst på det totala innehållet av polyfenoler och deras sammansättning. Syftet med den här studien var att göra en multidimensionell jämförande analys av fenolföreningar i honung av olika ursprung. Honungsmelon, bovete, manuka, malaysiskt honung och gullrishonung hade de högsta antioxidantvärdena....


2021-04-02: Den isorhamnetinhaltiga fraktionen av filippinsk honung som produceras av det stinglösa biet Tetragonula biroi är ett antibiotikum mot multiresistenta Staphylococcus aureus. (original: The Isorhamnetin-Containing Fraction of Philippine Honey Produced by the Stingless Bee Tetragonula biroi Is an Antibiotic against Multidrug-Resistant Staphylococcus aureus)

Honung uppvisar antibakteriella och antioxidativa egenskaper som kan tillskrivas dess olika sekundära metaboliter. I Filippinerna har honungens antibakteriella och antioxiderande verkan och innehållet av bioaktiva metaboliter inte beskrivits ingående. I denna rapport undersökte vi in vitro den antibakteriella och antioxidativa aktiviteten hos honung från Apis mellifera och Tetragonula biroi, identifierade den förening som är ansvarig för den antibakteriella aktiviteten och jämförde...


2021-03-29: En ny organisk komposit påskyndar sårläkning: Experimentell och klinisk studie på hästar (original: A Novel Organic Composite Accelerates Wound Healing: Experimental and Clinical Study in Equine)

Naturliga produkter som honung, rosmarin- och kamomillolja har många hälsofördelar, särskilt när det gäller regenerering av huden. Dessa produkter har tidigare undersökts var för sig för att förbättra sårläkningen i huden. Syftet med den här studien var att utvärdera de kliniska och histopatologiska egenskaperna i samband med användning av en blandning av rosmarin- och kamomilloljor med honung, som en sammansättning, för att läka sår på hästars hud experimentellt och kliniskt. För den experimentella och kliniska utvärderingen användes 15 åsnor...


2021-03-25: Honung och dess proteinkomponenter: Effekter i cancerimmunologin (original: Honey and its protein components: Effects in the cancer immunology)

Immunförsvaret spelar en viktig roll i cancerutvecklingen, men vissa tumörceller kan undvika eller hämma processerna för medfödd och adaptiv immunitet. Denna översikt gjorde en beskrivning av honung och dess proteiner effekt på olika mediatorer från immunsystemet. Vetenskapliga bevis rapporterade att många typer av honung (djungelhonung, manuka honung, beteshonung och andra) och vissa isolerade proteiner ökade frisättningen av reaktiva syrearter (O(2) ^(-) och H(2) O(2) ) och cytokiner (främst IL-1β, IL-6 och...


2021-03-21: Effekterna av honung på pro- och antiinflammatoriska cytokiner: En översikt (original: The effects of honey on pro- and anti-inflammatory cytokines: A narrative review)

Honung innehåller flavonoider och fenoliska syror, och på grund av deras antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper kan de spela en viktig roll för människors hälsa. Syftet med denna översikt var att sammanställa effekterna av naturlig honung på pro- och antiinflammatoriska cytokiner. Effekterna av honung på sårläkning och immunitet verkar vara inkonsekventa. De tillgängliga databaserna )PubMed och Scopus) genomsöktes och 42 studier bedömdes. Hos patienter med cancer har honung rapporterats ha...


2021-03-16: Portugisiska honungsprodukter som antimikrobiella medel mot Candida-arter (original: Portuguese honeys as antimicrobial agents against Candida species)

BAKGRUND OCH SYFTE: Honung har erkänts över hela världen för sina antioxidativa, anti-tumör-, anti-inflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. Bland dessa är de svampdödande egenskaperna hos honung ett attraktivt alternativ för behandling av Candida-associerade infektioner, särskilt vid topisk applicering på slemhinnor och hud. Huvudsyftet med detta arbete var därför att utvärdera de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos fem portugisiska honungssorter och Manuka Honung (en australiensisk honung...


2021-03-09: Det mångfacetterade tillvägagångssättet vid torr ögonsjukdom (original: The multi-faceted approach to dry eye disease)

Ingen sammanfattning


2021-02-26: Förbättrar manuka honung sårläkningen hos hundar? (original: Does manuka honey improve the speed of wound healing in dogs?)

Ingen sammanfattning


2021-02-24: Effekter av olika sårförband på mikrobiell tillväxt i perfunderade muskulokutana klaffar hos hästar. (original: Effects of various wound dressings on microbial growth in perfused equine musculocutaneous flaps)

SLUTSATSER OCH KLINISK RELEVANS: I denna icke livskraftiga perfunderade sårmodell reducerades eller hämmades tillväxten av MRSA och P aeruginosa mest effektivt av cadexomerjodförband. Dessa resultat och förbandens effekt på sårläkningen bör bekräftas med in vivo-studier.


2021-02-07: Effekten av manuka honung på den omvända transkriptasaktiviteten hos humant immunbristvirus typ 1 (original: Effect of manuka honey on human immunodeficiency virus type 1 reverse transcriptase activity)

Manuka Honung (MkH), som kommer från Nya Zeelands manukaträd (Leptospermum scoparium), anses vara ett terapeutiskt medel på grund av dess antibakteriella, antioxidativa, svampdödande, antivirala, antiinflammatoriska och sårläkande egenskaper. I denna studie utvärderades den hämmande effekten av fem honungstyper, inklusive MkH, på hiv-1 RT-aktivitet med hjälp av ett kolorimetriskt kit för RT-analys enligt tillverkarens anvisningar med smärre ändringar. MkH utövade den starkaste hämmande effekten i en...


2021-02-06: Exomphalos major: Konservativ behandling med hjälp av förband av Manuka Honung och ett uppsökande kirurgiskt sjukskötersketeam (original: Exomphalos major: Conservative management using Manuka honey dressings and an outreach surgical nursing team)

SLUTSATS: Detta är den största rapporten om användning av Manuka Honung vid behandling av exomphalos major. Fördelarna är bland annat tidig utfodring, tidig utskrivning och en "normalisering" av neonatalperioden. Nyckeln till vår framgång var att den kirurgiska uppsökartjänsten stödde föräldrarna med att göra förbanden, först på det lokala sjukhuset och sedan hemma.


2021-01-19: Fysikalisk-kemiska egenskaper och effekter av honung på viktiga biomarkörer för oxidativ stress och kolesterolhomeostas i HepG2-celler (original: Physicochemical Properties and Effects of Honeys on Key Biomarkers of Oxidative Stress and Cholesterol Homeostasis in HepG2 Cells)

Manuka Honung och nyutvecklade honungssorter (arjuna, guggul, jiaogulan och oliv) undersöktes med avseende på deras fysikalisk-kemiska och biokemiska egenskaper och effekter på oxidativ stress och kolesterolhomeostas i fettsyrainducerade HepG2-celler. Honungarna uppvisade standardfukthalt (<20 %), elektrisk konduktivitet (<0,8 mS/cm), surt pH och monosackarider (>60 %), med undantag för olivhonung (<60 % totala monosackarider). De uppvisade alla ett icke-newtoniskt beteende och 05 typiska områden i FTIR-analysen...


2021-01-10: Framgångsrik behandling av ett venöst bensår med manuka honung: En fallstudie (original: Successful Treatment of a Venous Leg Ulcer With Manuka Honey: A Case Study)

SLUTSATS: Manuka Honung visade sig vara effektivt för denna patient med en VLU som inte kunde behandlas på annat sätt.


2021-01-08: Randomiserad utvärderingsmaskerad prövning av topisk manuka honung (Optimel) vid behandling av dysfunktion i meibomkörteln. (original: Randomised assessor-masked trial evaluating topical manuka honey (Optimel) in treatment of meibomian gland dysfunction)

SLUTSATSER: Optimel 16 % manuka honung ögondroppar visade en signifikant förbättring av symtom och objektiva tecken på meibomkörteldysfunktion och är ett effektivt behandlingsalternativ för meibomkörteldysfunktion.


2021-01-02: Proteomisk analys av honung. Identifiering av unika peptidmarkörer för autentisering av NZ manuka honung (Leptospermum scoparium). (original: Proteomic analysis of honey. Identification of unique peptide markers for authentication of NZ mānuka (Leptospermum scoparium) honey)

Proteomik är ett nytt verktyg för autentisering av livsmedel som inte har optimerats för analys av honung. I den här studien presenterar vi en kvalitativ proteomanalys av nyzeeländsk manuka honung (Leptospermum scoparium). Totalt identifierades femtio proteiner som härrör från bin i honungen, varav de mest dominerande är stora geléproteinproteiner (MRJP). Vi visar också för första gången på förekomsten av unika proteiner som härrör från nektar i manuka honung. Sammanlagt 17 mānuka växtproteiner hittades i manuka honung....


2020-12-17: Antibiofilmaktivitet hos ljung- och manuka honung och antivirulenspotential hos vissa av deras beståndsdelar på DsbA1-enzymet hos Pseudomonas aeruginosa (original: Antibiofilm Activity of Heather and Manuka Honeys and Antivirulence Potential of Some of Their Constituents on the DsbA1 Enzyme of Pseudomonas aeruginosa)

Ljunghonung testades för sin effekt på bildandet av biofilmer av Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Salmonella Enteriditis och Acinetobacter baumanii i jämförelse med Manuka Honung. Vid 0,25 mg/mL hämmade ljunghonung biofilmsbildning hos S. aureus, A. baumanii, E. coli, S. Enteriditis och P. aeruginosa, men främjade tillväxten av biofilmer av E. faecalis och K. pneumoniae. Manuka Honung hämmade biofilmsbildningen...


2020-12-08: Utveckling och validering av en ny mikroplattanalys som använder optisk densitet för att kvantifiera den antibakteriella aktiviteten hos honung som Jarrah-, Marri- och Manuka Honung. (original: Development and validation of a new microplate assay that utilises optical density to quantify the antibacterial activity of honeys including Jarrah, Marri and Manuka)

Fenolekvivalensanalysen är det test som för närvarande används av industrin för att kvantifiera den antibakteriella aktiviteten hos honung i Australien och Nya Zeeland. Aktiviteten mäts på grundval av spridningen av honung genom agar och den resulterande zonen för tillväxthämning. På grund av skillnader i vattenlösligheten hos de antibakteriella föreningar som finns i honung är denna metod kanske inte optimal för att kvantifiera aktiviteten. Därför utvecklades en ny metod som bygger på den befintliga analysen med mikrodilution i buljong och som är...


2020-12-08: Profilering av glukosnedbrytningsprodukter genom komplexering med tvåvärda metalljoner i kombination med ESI/qTOF/MS/MS/MS-analys. (original: Profiling of glucose degradation products through complexation with divalent metal ions coupled with ESI/qTOF/MS/MS analysis)

Sockernedbrytningsprodukter som genereras vid termisk behandling av livsmedel anses vara de viktigaste prekursorerna för olika smakföreningar, gifter och brunfärgning, men deras höga reaktivitet gör det svårt att upptäcka dem. I den här studien användes ett bekvämt analytiskt förfarande för profilering av olika reaktiva sockerintermediärer med enediol- eller α-dikarbonyldelar genom komplexering med tvåvärda metalljoner i kombination med elektrosprayjonisering/kvadrupol time-of-flight-masspektrometri....


2020-11-23: Biofilmsreducerande egenskaper hos Manuka Honung och Propolis i Proteus mirabilis-stänger som isolerats från kroniska sår (original: Biofilm Formation Reducing Properties of Manuka Honey and Propolis in Proteus mirabilis Rods Isolated from Chronic Wounds)

Kroniska sårinfektioner är svåra att hantera på grund av biofilmbildningen i sårmiljön. Nya åtgärder för att eliminera infektioner är nödvändiga för att öka chansen till sårläkning. Apitherapi kan vara den nya lösningen. Syftet med den här studien var att bedöma förekomsten av sårinfektionsfaktorer och att undersöka effekten av Manuka Honung och etanolextrakt av propolis på biofilmsbildning av Proteus mirabilis isolerad från kroniska sårinfektioner. Enligt resultaten var...


2020-11-17: Sockerprofilering av honung för autentisering och upptäckt av förfalskningar med hjälp av högpresterande tunnskiktskromatografi (original: Sugar Profiling of Honeys for Authentication and Detection of Adulterants Using High-Performance Thin Layer Chromatography)

Honungsförfalskning, där en rad olika sockersirapssorter används för att öka volymen, är ett vanligt problem som har betydande negativa effekter på honungsindustrin, både ekonomiskt och ur konsumenternas förtroendeperspektiv. I detta dokument undersöks högpresterande tunnskiktskromatografi (HPTLC) för autentisering och upptäckt av sockerförfalskningar i honung. Sockersammansättningen i olika australiska honungssorter (Manuka, Jarrah, Marri, Karri, Pepparmint och White Gum) bestämdes först för att fastställa...


2020-11-11: Användning av honung jämfört med standardvård vid tryckskador som förvärvats på sjukhus hos kritiskt sjuka barn: En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie (original: Use of Honey Versus Standard Care for Hospital-Acquired Pressure Injury in Critically Ill Children: A Multicenter Randomized Controlled Trial)

SLUTSATSER: Användningen av medicinerade honungsförband minskade tiden till sårläkning hos kritiskt sjuka barn med tryckskador. Det förekom inga allergiska reaktioner eller sekundära bakterieinfektioner hos något av dessa barn.


2020-11-05: Antibakteriell aktivitet in vitro av honung mot multiresistenta Shigella sonnei (original: In vitro antibacterial activity of honey against multidrug-resistant Shigella sonnei)

SLUTSATS: Shigella sonnei kan överleva i magsäckens sura miljö om den inokuleras med en födokälla. Surt pH och pepsin hade inga skadliga effekter på honungens antibakteriella förmåga. Galla minskade dock honungens antibakteriella aktivitet i tarmmiljön.


2020-11-03: Klinisk betydelse av Manuka Honung och medicinsk honung för antibiotikaresistenta infektioner: En systematisk genomgång (original: Clinical Significance of Manuka and Medical-Grade Honey for Antibiotic-Resistant Infections: A Systematic Review)

Antimikrobiell resistens är ett ständigt växande globalt problem som har potential att gå om cancer som den främsta dödsorsaken i världen 2050. När "guldåldern" för upptäckt av antibiotika är över, är det viktigare än någonsin att hitta alternativa behandlingar till de vanligaste antimikrobiella medlen. Honung har använts som aktuell sårbehandling i årtusenden och har på senare tid formulerats till en rad medicinska honungsprodukter som främst används för sår- och brännskadebehandling. I...


2020-11-01: Sårläkningseffekt av Jamun-honung i en modell för diabetiska möss genom reepitelisering, kollagendeposition och angiogenes. (original: Wound healing efficacy of Jamun honey in diabetic mice model through reepithelialization, collagen deposition and angiogenesis)

Diabetespatienter drabbas ofta av försämrad sårläkning där den linjära utvecklingen av molekylära och cellulära händelser äventyras. Trots betydande framsteg i behandlingen av diabetiker är hanteringen av kroniska sår hos diabetiker fortfarande en utmaning. Jamun (Syzygium cumini)-honung kan vara en lovande kandidat för sårläkning hos diabetiker och måste undersökas i detalj. Denna studie utformades för att utvärdera effekten av Jamunhonung (JH) för diabetisk sårläkning i in vitro-sår....


2020-10-29: Preliminär klinisk utvärdering av en ny bioteknisk sårprodukt för behandling av sår i nedre extremiteterna (original: Preliminary Clinical Evaluation Using a Novel Bioengineered Wound Product to Treat Lower Extremity Ulcers)

Diabetes mellitus drabbar hundratals miljoner människor världen över, och var och en av dem har upp till 25 % risk att utveckla ett diabetiskt fotsår (DFU) under sin livstid. Eftersom det är svårt att läka DFU med standardvård, införs avancerade behandlingar för att försöka stänga såret. Syftet med denna preliminära kliniska utvärdering var att utvärdera sår i nedre extremiteter som behandlats med en ny bioteknisk sårprodukt (BWP). BWP, en fast absorberbar och anpassningsbar platta som består av...


2020-10-29: Manuka Honung inducerar apoptos av epiteliala cancerceller genom Aquaporin-3 och kalciumsignalering (original: Manuka Honey Induces Apoptosis of Epithelial Cancer Cells through Aquaporin-3 and Calcium Signaling)

Honung är en naturprodukt som länge har använts inom traditionell medicin och är välkänd för att reglera olika biologiska händelser. Den är en viktig källa till olika biologiska eller farmakologiska molekyler och därför finns det ett stort intresse för att utforska deras egenskaper. Det finns allt fler bevis för att honung kan ha potential att vara ett cancerbekämpningsmedel som verkar genom flera olika mekanismer. Här har vi för första gången observerat en möjlig mekanism genom vilken honung skulle kunna verka i en cancercellinje....


2020-10-18: Bioaktiva beståndsdelar, in vitro radikalavskiljning och antibakteriell aktivitet hos utvald Apis mellifera honung från Kenya. (original: Bioactive constituents, in vitro radical scavenging and antibacterial activities of selected Apis mellifera honey from Kenya)

Det finns begränsad information om den relativa sammansättningen och hälsofördelarna med olika honung som konsumeras i Afrika. Syftet med den här studien var att uppskatta de bioaktiva beståndsdelarna, in vitro-radikalavskiljning och antibakteriell aktivitet hos 16 sorters honung från olika geografiska platser i Kenya. Manuka 5 + honung ingick som jämförelse. Några av de testade honungarna hade biokemiska ämnen och bioaktivitet som liknade eller var högre än Manuka 5+-honung. Honungen uppvisade DPPH-radikaler...


2020-10-16: Användning av kinetiska data för att modellera potentiell antioxidativ aktivitet: Radikalavskiljande kapacitet hos australiska eukalyptushonungar. (original: Use of kinetic data to model potential antioxidant activity: Radical scavenging capacity of Australian Eucalyptus honeys)

Antioxidant aktivitet hos honung kan vara till nytta vid sårläkningsprocesser genom att skydda cellerna mot lipidoxidation. Med DPPH-analysen bedöms antioxidantmolekylers effektivitet när det gäller att reducera DPPH^(-) till DPPHH. Studier som fastställer EC(50) begränsas av bestämningar av antioxidanteffekten vid en enda tidpunkt och kan missa viktig information om antioxidantsvarets hastighet. Med hjälp av kinetiska data kan man bestämma radikalavskiljande kapacitet (RSC) för honung. Syftet med denna studie är att...


2020-10-13: Manuka Honungens bakteriedödande aktivitet och spormonhämmande effekt mot Clostridioides Difficile (original: The Bactericidal Activity and Spore Inhibition Effect of Manuka Honey against Clostridioides Difficile)

Clostridioides difficile colitis överväxt uppstår när det normala tarmmikrobiomet störs, ofta på grund av antibiotika. Effektiv behandling är fortfarande svår att finna, delvis på grund av att sporer av Clostridiostridiostridiostridiostridier finns kvar i tarmen. Naturliga ämnen som manuka honung erbjuder en alternativ antimikrobiell verkningsmekanism till konventionella antibiotika. Vi undersökte den antibiotiska aktiviteten hos manuka honung mot 20 isolat av C. difficile. De minsta hämmande koncentrationerna (MIC) och den minsta bakteriedödande effekten (MIC)....


2020-09-27: Optimal behandling av allergisk svampsjuk rinosinuit (original: Optimal Management of Allergic Fungal Rhinosinusitis)

SLUTSATS: AFRS är en sjukdom med många variabler och ett brett spektrum av symtom. Det krävs en skicklig kliniker för att identifiera sjukdomen och därefter hantera tillståndet. Behandlingen omfattar långtidsuppföljning med tidig upptäckt av återfall eller uppblossning. Någon av de nämnda behandlingsmetoderna kan användas för att effektivt kontrollera tillståndet, och behandlingsprotokollen måste skräddarsys för att passa varje enskild patient. Olika mediciner och läkemedel såsom...


2020-09-24: Exponering för en sårgel av manuka honung är associerad med förändringar i bakteriell virulens och antimikrobiell känslighet. (original: Exposure to a Manuka Honey Wound Gel Is Associated With Changes in Bacterial Virulence and Antimicrobial Susceptibility)

Användningen av manuka honung för topisk behandling av sår har ökat över hela världen på grund av dess breda spektrum av aktivitet mot bakterier i både plankton- och biofilmtillväxt. Trots detta är man inte helt klar över de potentiella konsekvenserna av bakteriell exponering för manuka honung, vilket kan inträffa vid behandling av kroniska sår. Här beskriver vi förändringar i antimikrobiell känslighet och virulens hos en panel av bakterier, inklusive sårisolat, efter upprepad exponering (tio...


2020-09-08: Val av konvexitet för att förbättra och bibehålla peristomal hudintegritet (original: Selecting convexity to improve and maintain peristomal skin integrity)

Varje person med stomi är en individ som kan reagera olika när han eller hon ställs inför liknande situationer, och därför måste varje patient beaktas person för person för att tillgodose hans eller hennes behov, stödja hans eller hennes acceptans av att leva med en stomi och uppmuntra hans eller hennes rehabilitering. I den här artikeln diskuteras de fördelar som en konvex fläns kan erbjuda stomipatienter för att minska och minimera läckageepisoder och på så sätt stödja den peristomala hudintegriteten och i synnerhet fördelarna med...


2020-08-27: Manuka Honung jämfört med saltlösning vid behandling av cystisk fibrosassocierad kronisk rhinosinusit: En randomiserad pilotstudie (original: Manuka honey versus saline sinus irrigation in the treatment of cystic fibrosis-associated chronic rhinosinusitis: A randomised pilot trial)

SLUTSATSER: Manuka Honungsspolningar tolererades väl och retentionsgraden var hög. Preliminära data visade att manuka honung gav en kliniskt viktig skillnad i livskvalitetspoäng och ett betydligt bättre endoskopiskt resultat. Mikrobiologisk kontroll var svår att uppnå. En framtida definitiv studie skulle kräva rekrytering från flera institutioner.


2020-08-24: Fysikalisk-mekanisk och finita elementanalys av 3D-utskrivbara alginat-methylcellulosabläckor för sårläkning (original: Physico-mechanical and finite element analysis evaluation of 3D printable alginate-methylcellulose inks for wound healing applications)

I den här studien rapporteras om den omfattande fysikaliskt-mekaniska utvärderingen av 3D-printbara alginat-metylcellulosahydrogeler med bioaktiva komponenter (Manuka Honung, aloe vera-gel, eterisk olja av eukalyptus) med hjälp av en kombinerad experimentell-numerisk metod. De 3D-skrivbara kolhydratbläckorna uppvisade goda svällningsegenskaper under fuktiga förhållanden och adekvat antimikrobiell och antibiofilmeffekt mot både grampositiva och negativa bakterier. Effekten av de bioaktiva föreningarna på...


2020-08-17: Antibakteriell och antivirulensaktivitet hos manuka honung mot genetiskt olika Staphylococcus pseudintermedius-stammar (original: Antibacterial and Antivirulence Activity of Manuka Honey against Genetically Diverse Staphylococcus pseudintermedius Strains)

Staphylococcus pseudintermedius orsakar opportunistiska infektioner hos hundar. Den har också en betydande zoonotisk potential, och uppkomsten av multiresistens leder till svårigheter att behandla infektioner hos både djur och människor. Manuka Honung har tidigare rapporterats hämma många bakteriella patogener, inklusive meticillinresistenta Staphylococcus aureus, och används framgångsrikt i både klinisk och veterinär praxis. Här utvärderade vi manuka honungens förmåga att hämma stammar av...


2020-08-15: Metylglyoxal binder till aminer i honungsmatrisen och 2'-metoxiacetofenon frigörs i gasform i huvudrummet vid uppvärmning av manuka honung. (original: Methylglyoxal binds to amines in honey matrix and 2'-methoxyacetophenone is released in gaseous form into the headspace on the heating of manuka honey)

Det finns få rapporter om den termiska stabiliteten hos manuka honung i samband med livsmedelsförädling. I den här studien undersöktes förändringar i nio karakteristiska kemikalier i manuka honung under upphettning. Bland dessa minskade metylglyoxal (MGO) och 2'-metoxiacetofenon (MAP) signifikant vid upphettning vid 90 °C. För att klarlägga mekanismen för denna minskning framställdes konstgjord honung av sockerarter och vatten med MAP eller MGO och värmdes sedan upp. Minskningen av MGO förstärktes med l-prolin, lysin eller...


2020-08-13: Det finns en kärnmikrobiom i fyllosfären hos avlägsna populationer av ett trädslag som är inhemskt på Nya Zeeland. (original: A core phyllosphere microbiome exists across distant populations of a tree species indigenous to New Zealand)

Den fyllosfäriska mikrobiomet erkänns alltmer som en inflytelserik komponent i växtfysiologin, men det är fortfarande oklart om det i allmänhet finns stabila värddjur-mikrober-sammanslutningar i fyllosfären. Leptospermum scoparium (mānuka) är ett teträd som är inhemskt på Nya Zeeland, och honung från mānuka är allmänt känd för att ha unika antimikrobiella egenskaper. De fysiologiska egenskaper hos värden som är förknippade med dessa antimikrobiella egenskaper varierar dock mycket, och den specifika orsaken till dessa...


2020-08-12: Effekten av manuka honung på uttrycket av biofilmsassocierade gener under meticillinresistenta Staphylococcus aureus biofilmsbildning (original: Effect of manuka honey on biofilm-associated genes expression during methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilm formation)

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är bland de viktigaste biofilmsbildande patogenerna som orsakar svårbehandlade infektioner. Vi letar efter alternativ till antibiotika som förhindrar biofilmsbildning och undersökte effekterna av manuka honung på transkriptionsprofilen av gener som är viktiga för stafylokockers biofilmsbildning med hjälp av qRT-PCR. mRNA från två MRSA-stammar från sjukhus (starka och svaga biofilmproducenter) isolerades efter 4, 8, 12 och 24 timmar från celler som odlats i...


2020-08-08: Mikronedlar av manuka honung för förbättrad sårläkning och förebyggande och/eller behandling av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) vid kirurgiska ingrepp. (original: Manuka honey microneedles for enhanced wound healing and the prevention and/or treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) surgical site infection)

Manuka Honung (MH) används för närvarande som sårbehandling och har föreslagits vara effektiv för att eliminera meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Vi försökte optimera syntesen av MH-mikronålar (MHM) samtidigt som vi bibehöll MH:s terapeutiska effekter. MHMs syntetiserades med hjälp av flera metoder och utvärderades med in vitro-analyser. MHMs visade utmärkt bakteriedödande aktivitet mot MRSA vid koncentrationer ≥ 10 % av honung, där vakuumberedd honung tycktes vara den mest...


2020-08-07: Medicinsk honung för nasal intertrigo hos hundar: En randomiserad, blindad, placebokontrollerad, adaptiv klinisk prövning för att stödja antimikrobiell förvaltning inom veterinär dermatologi (original: Medical honey for canine nasal intertrigo: A randomized, blinded, placebo-controlled, adaptive clinical trial to support antimicrobial stewardship in veterinary dermatology)

Intertrigo är en hudvecksdermatit som ofta kräver återkommande behandling med topiska antiseptika eller antibiotika, vilket kan leda till antimikrobiell resistens. För att minimera denna risk testade vi effektiviteten av medicinskt godkänd Manuka Honung vid behandling av intertrigo jämfört med en placebohydrogel. Vi karakteriserade dessutom den odlingsbara mikrobiella floran i intertrigo och registrerade eventuella negativa effekter med båda behandlingarna. Under denna randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda, adaptiva...


2020-08-03: Enkel och snabb utvärdering av den unika Manukafaktorn i Manuka Honung med hjälp av fluorescensfingeravtryck och huvudkomponentanalys (original: Simple and Rapid Evaluation of the Unique Manuka Factor in Manuka Honey Using Fluorescence Fingerprints and Principal Component Analysis)

Manuka Honungens utmärkta antibakteriella aktivitet är väldokumenterad och utvärderas ofta enligt UMF-indexet (Unique Manuka Factor). UMF bestäms genom en analys baserad på en bakteriekultur, vilket är tidskrävande och inte gör det möjligt att göra en kvantitativ analys. I den här studien utvecklades en enkel och snabb metod för UMF-bedömning med hjälp av fluorescensfingeravtryck, huvudkomponentanalys (PCA) och regression med partiella minsta kvadrater (PLS). Manuka Honungsprover späddes fyra gånger....


 

Vi vill klargöra att honeyandthenut.se inte är medicinskt utbildade och att källkritisk bedömning av ovan referenser och information kring vetenskapen bakom manukahonung lämnas till läsaren att ansvara för!

Köp Manuka Honung

Honey and The Nut på Instagram

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Takapuna, Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠

Nya Zeeland⁠ ⁠